बंद

भूमीसंपादन,पुनर्वसन व पुर्नवसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम २१ जाहीरनामा प्रसिद्ध करणेबाबत मौजे.भोन ता. संग्रामपूर जि. बुलढाणा. 

भूमीसंपादन,पुनर्वसन व पुर्नवसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम २१ जाहीरनामा प्रसिद्ध करणेबाबत मौजे.भोन ता. संग्रामपूर जि. बुलढाणा. 
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
भूमीसंपादन,पुनर्वसन व पुर्नवसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम २१ जाहीरनामा प्रसिद्ध करणेबाबत मौजे.भोन ता. संग्रामपूर जि. बुलढाणा. 

भूमीसंपादन,पुनर्वसन व पुर्नवसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम २१ जाहीरनामा प्रसिद्ध करणेबाबत मौजे.भोन ता. संग्रामपूर जि. बुलढाणा.

16/05/2024 11/06/2024 पहा (7 MB)