बंद

मनरेगा अंतर्गत जिल्ह्याचे सन-२०२३-२४ चे AMRS व Statutory Audit संवैधानिक लेखा परीक्षण करणेकरीता सनदी लेखापाल यांची नियुक्ती करणेबाबत. 

मनरेगा अंतर्गत जिल्ह्याचे सन-२०२३-२४ चे AMRS व Statutory Audit संवैधानिक लेखा परीक्षण करणेकरीता सनदी लेखापाल यांची नियुक्ती करणेबाबत. 
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
मनरेगा अंतर्गत जिल्ह्याचे सन-२०२३-२४ चे AMRS व Statutory Audit संवैधानिक लेखा परीक्षण करणेकरीता सनदी लेखापाल यांची नियुक्ती करणेबाबत. 

मनरेगा अंतर्गत जिल्ह्याचे सन-२०२३-२४ चे AMRS व Statutory Audit संवैधानिक लेखा परीक्षण करणेकरीता सनदी लेखापाल यांची नियुक्ती करणेबाबत.

30/01/2024 15/02/2024 पहा (8 MB)