बंद

महाराष्ट्र शासन कृषि विभाग अंतर्गत प्रधानमंत्री सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया योजना मध्ये जिल्हा संसाधन व्यक्तींच्या निवडीकरिता जाहिरात

महाराष्ट्र शासन कृषि विभाग अंतर्गत प्रधानमंत्री सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया योजना मध्ये जिल्हा संसाधन व्यक्तींच्या निवडीकरिता जाहिरात
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
महाराष्ट्र शासन कृषि विभाग अंतर्गत प्रधानमंत्री सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया योजना मध्ये जिल्हा संसाधन व्यक्तींच्या निवडीकरिता जाहिरात

महाराष्ट्र शासन कृषि विभाग अंतर्गत प्रधानमंत्री सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया योजना मध्ये जिल्हा संसाधन व्यक्तींच्या निवडीकरिता जाहिरात

22/12/2021 07/01/2022 पहा (816 KB)