बंद

निम्न ज्ञानगंगा-2 बृ.ल.पाटबंधारे प्रकल्प ता. खामगांव जि. बुलढाणा मौजे निमकवळा व मौजे दिवठाणा मध्ये भूसंपादन प्रकरणात थेट वाटाघाटीने खरेदीबाबतची जाहिर नोटीस

निम्न ज्ञानगंगा-2 बृ.ल.पाटबंधारे प्रकल्प ता. खामगांव जि. बुलढाणा मौजे निमकवळा व मौजे दिवठाणा मध्ये भूसंपादन प्रकरणात थेट वाटाघाटीने खरेदीबाबतची जाहिर नोटीस
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
निम्न ज्ञानगंगा-2 बृ.ल.पाटबंधारे प्रकल्प ता. खामगांव जि. बुलढाणा मौजे निमकवळा व मौजे दिवठाणा मध्ये भूसंपादन प्रकरणात थेट वाटाघाटीने खरेदीबाबतची जाहिर नोटीस

निम्न ज्ञानगंगा-2 बृ.ल.पाटबंधारे प्रकल्प ता. खामगांव जि. बुलढाणा मौजे निमकवळा व मौजे दिवठाणा मध्ये भूसंपादन प्रकरणात थेट वाटाघाटीने खरेदीबाबतची जाहिर नोटीस

02/12/2021 31/12/2021 पहा (911 KB)