बंद

जिगांव प्रकल्प अंतर्गत बाधीत होणाऱ्या मौजे दादगांव च्या पुनर्वसनाकरी मौजे निमगांव ता. नांदुरा जि. बुलढाणा येथील 31.41 हे.आर जमिनीच्या सरळ खरेदी पद्धतीने भूसंपादनाकरिता जाहीर नोटीस

जिगांव प्रकल्प अंतर्गत बाधीत होणाऱ्या मौजे दादगांव च्या पुनर्वसनाकरी मौजे निमगांव ता. नांदुरा जि. बुलढाणा येथील 31.41 हे.आर जमिनीच्या सरळ खरेदी पद्धतीने भूसंपादनाकरिता जाहीर नोटीस
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
जिगांव प्रकल्प अंतर्गत बाधीत होणाऱ्या मौजे दादगांव च्या पुनर्वसनाकरी मौजे निमगांव ता. नांदुरा जि. बुलढाणा येथील 31.41 हे.आर जमिनीच्या सरळ खरेदी पद्धतीने भूसंपादनाकरिता जाहीर नोटीस

जिगांव प्रकल्प अंतर्गत बाधीत होणाऱ्या मौजे दादगांव च्या पुनर्वसनाकरी मौजे निमगांव ता. नांदुरा जि. बुलढाणा येथील 31.41 हे.आर जमिनीच्या सरळ खरेदी पद्धतीने भूसंपादनाकरिता जाहीर नोटीस

14/06/2021 26/06/2021 पहा (2 MB)