बंद

मौजे माहुली ता.जळगाव जामोद या बाधित गावाचे पुनर्वसनाकरीता मौजे टाकळी पारस्कर ता. जळगाव जामोद जि. बुलडाणा येथील संपादित करण्यात येत असलेल्या खाजगी जमिनीची सरळ खरेदी करण्याबाबची पुर्वसूचना

मौजे माहुली ता.जळगाव जामोद या बाधित गावाचे पुनर्वसनाकरीता मौजे टाकळी पारस्कर ता. जळगाव जामोद जि. बुलडाणा येथील संपादित करण्यात येत असलेल्या खाजगी जमिनीची सरळ खरेदी करण्याबाबची पुर्वसूचना
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
मौजे माहुली ता.जळगाव जामोद या बाधित गावाचे पुनर्वसनाकरीता मौजे टाकळी पारस्कर ता. जळगाव जामोद जि. बुलडाणा येथील संपादित करण्यात येत असलेल्या खाजगी जमिनीची सरळ खरेदी करण्याबाबची पुर्वसूचना

मौजे माहुली ता.जळगाव जामोद या बाधित गावाचे पुनर्वसनाकरीता मौजे टाकळी पारस्कर ता. जळगाव जामोद जि. बुलडाणा येथील संपादित करण्यात येत असलेल्या खाजगी जमिनीची सरळ खरेदी करण्याबाबची पुर्वसूचना

28/12/2018 10/01/2019 पहा (1 MB)