बंद

चोंढी बृ.ह.ल.पा. योजना प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्राकरिता मौजे रुधाणा ता. संग्रामपूर जि. बुलढाणा गावातील 0.35 हे.आर जमीन सरळ खरेदीची जाहिर नोटीस

चोंढी बृ.ह.ल.पा. योजना प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्राकरिता मौजे रुधाणा ता. संग्रामपूर जि. बुलढाणा गावातील 0.35 हे.आर जमीन सरळ खरेदीची जाहिर नोटीस
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
चोंढी बृ.ह.ल.पा. योजना प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्राकरिता मौजे रुधाणा ता. संग्रामपूर जि. बुलढाणा गावातील 0.35 हे.आर जमीन सरळ खरेदीची जाहिर नोटीस

चोंढी बृ.ह.ल.पा. योजना प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्राकरिता मौजे रुधाणा ता. संग्रामपूर जि. बुलढाणा गावातील 0.35 हे.आर जमीन सरळ खरेदीची जाहिर नोटीस

29/04/2022 10/05/2022 पहा (803 KB)