बंद

राष्ट्रीय भूमी अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रमा अंतर्गत जून्या महसूली अभिलेखांचे स्कॅनिंग करण्यासाठी ई निविदा सभा १२/२०१७ चे इतिवृत्त

राष्ट्रीय भूमी अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रमा अंतर्गत जून्या महसूली अभिलेखांचे स्कॅनिंग करण्यासाठी ई निविदा सभा १२/२०१७ चे इतिवृत्त
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
राष्ट्रीय भूमी अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रमा अंतर्गत जून्या महसूली अभिलेखांचे स्कॅनिंग करण्यासाठी ई निविदा सभा १२/२०१७ चे इतिवृत्त

राष्ट्रीय भूमी अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रमा अंतर्गत जून्या महसूली अभिलेखांचे स्कॅनिंग करण्यासाठी ई निविदा सभा १२/२०१७ चे इतिवृत्त

03/01/2018 04/03/2018 पहा (4 MB)