बंद

मौजे राहेरा ता. मोताळा जि. बुलढाणा मध्ये राहेरा पुनर्वसित गावठाणाकरीता 0.45 हे.आर. जमिन सरळ खरेदीकरिता जाहीर नोटीस

मौजे राहेरा ता. मोताळा जि. बुलढाणा मध्ये राहेरा पुनर्वसित गावठाणाकरीता 0.45 हे.आर. जमिन सरळ खरेदीकरिता जाहीर नोटीस
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
मौजे राहेरा ता. मोताळा जि. बुलढाणा मध्ये राहेरा पुनर्वसित गावठाणाकरीता 0.45 हे.आर. जमिन सरळ खरेदीकरिता जाहीर नोटीस

मौजे राहेरा ता. मोताळा जि. बुलढाणा मध्ये राहेरा पुनर्वसित गावठाणाकरीता 0.45 हे.आर. जमिन सरळ खरेदीकरिता जाहीर नोटीस

19/12/2018 31/12/2018 पहा (837 KB)