बंद

निम्न ज्ञानगंगा-II बृहत ल.पा. प्रकल्पाचे बुडीत शेतामधील मौजे रोहणा ता. खामगांव जि. बुलढाणा मधील 0.78 हे. जमिनीचे सरळ खरेदीने भूसंपादन करण्यासाठीची जाहिर नोटीस

निम्न ज्ञानगंगा-II बृहत ल.पा. प्रकल्पाचे बुडीत शेतामधील मौजे रोहणा ता. खामगांव जि. बुलढाणा मधील 0.78 हे. जमिनीचे सरळ खरेदीने भूसंपादन करण्यासाठीची जाहिर नोटीस
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
निम्न ज्ञानगंगा-II बृहत ल.पा. प्रकल्पाचे बुडीत शेतामधील मौजे रोहणा ता. खामगांव जि. बुलढाणा मधील 0.78 हे. जमिनीचे सरळ खरेदीने भूसंपादन करण्यासाठीची जाहिर नोटीस

निम्न ज्ञानगंगा-II बृहत ल.पा. प्रकल्पाचे बुडीत शेतामधील मौजे रोहणा ता. खामगांव जि. बुलढाणा मधील 0.78 हे. जमिनीचे सरळ खरेदीने भूसंपादन करण्यासाठीची जाहिर नोटीस

05/03/2021 15/03/2021 पहा (674 KB)