बंद

लोकसभा व विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक 2019 करिता हमाल, संगणक संच, प्रिंटर, लॅपटॉप, स्कॅनर, प्रॉजेक्टर, सिसिटीव्हि कॅमेरे, ड्रोन कॅमेरा, एलईडी टीव्हि यांचा पुरवठा करणेबाबत ई-निविदा

लोकसभा व विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक 2019 करिता हमाल, संगणक संच, प्रिंटर, लॅपटॉप, स्कॅनर, प्रॉजेक्टर, सिसिटीव्हि कॅमेरे, ड्रोन कॅमेरा, एलईडी टीव्हि यांचा पुरवठा करणेबाबत ई-निविदा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
लोकसभा व विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक 2019 करिता हमाल, संगणक संच, प्रिंटर, लॅपटॉप, स्कॅनर, प्रॉजेक्टर, सिसिटीव्हि कॅमेरे, ड्रोन कॅमेरा, एलईडी टीव्हि यांचा पुरवठा करणेबाबत ई-निविदा

लोकसभा व विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक 2019 करिता हमाल, संगणक संच, प्रिंटर, लॅपटॉप, स्कॅनर, प्रॉजेक्टर, सिसिटीव्हि कॅमेरे, ड्रोन कॅमेरा, एलईडी टीव्हि यांचा पुरवठा करणेबाबत ई-निविदा

14/11/2018 29/11/2018 पहा (9 MB)