बंद

तक्षशीला माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय, चिखली