Close

पर्यटन स्थळे

Rajmata Jijau Birthplace, Sindkhed Raja.

राजमाता जिजाऊ जन्मस्थळ, सिंदखेड राजा

जिजामाता, (राजमाता जिजाऊ) हयांचा जन्म जानेवारी १२ इ.स. १५९८ रोजी बुलढाणा जिल्ह्यातील सिंदखेडराजा येथे झाला. राजमाता…

Lonar Creater Lake.

लोणार सरोवर

लोणारचे सरोवर महाराष्ट्र राज्यामधील बुलढाणा जिल्ह्यातले खाऱ्या पाण्याचे एक सरोवर आहे.याची निर्मिती एका उल्कापातामुळे झाली.लोणार हे…

आनंद सागर, शेगाव.

आनंद सागर, शेगाव

    शेगाव आणि आसपासच्या परिसरात पाण्याची कमतरता आहे आणि म्हणूनच श्री गजानन महाराज संस्थान, शेगांवला…