बंद

सांख्यिकीय अहवाल

Filter Document category wise

फिल्टर

सांख्यिकीय अहवाल
शीर्षक दिनांक View / Download
जिल्हा वार्षिक योजना – 2023-24 28/05/2024 पहा (6 MB)
जिल्हा वार्षिक योजना – 2022-23 28/05/2024 पहा (2 MB)
जिल्हा वार्षिक योजना – 2021-22 28/05/2024 पहा (3 MB)
जिल्हा वार्षिक योजना -2020-21 28/05/2024 पहा (3 MB)
लोकसभा नीहाय आर्थिक घोषवारा 2024 अखेर 28/05/2024 पहा (543 KB)
आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत प्राप्त व खर्च झालेल्या निधीचा मासिक तपसील 2023-24 28/05/2024 पहा (66 KB)
आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत प्राप्त व खर्च झालेल्या निधीचा मासिक तपसील 2022-23 28/05/2024 पहा (67 KB)
आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत प्राप्त व खर्च झालेल्या निधीचा मासिक तपसील 2021-22 28/05/2024 पहा (66 KB)
आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत प्राप्त व खर्च झालेल्या निधीचा मासिक तपसील 2020-21 28/05/2024 पहा (68 KB)
डोंगरी विभाग विकास कार्यक्रम अहवाल – 2024 28/05/2024 पहा (120 KB)