लोणार सरोवर

लोणार सरोवर, लोणार चे छायाचित्र

लोणार सरोवर

लोणार सरोवर, लोणार येथील दृश्याचे छायाचित्र

लोणार सरोवर चे दृश्य

लोणार सरोवर, लोणार येथील क्षेत्रीय दृश्याचे छायाचित्र

लोणार सरोवर चे क्षेत्रीय दृश्य