बंद

आत्मा अंतर्गत स्थापीत शेतकरी गटांना प्रशिक्षण देणेसाठी अशासकीय संस्थेची निवड करणेबाबतची जाहिरात

आत्मा अंतर्गत स्थापीत शेतकरी गटांना प्रशिक्षण देणेसाठी अशासकीय संस्थेची निवड करणेबाबतची जाहिरात
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
आत्मा अंतर्गत स्थापीत शेतकरी गटांना प्रशिक्षण देणेसाठी अशासकीय संस्थेची निवड करणेबाबतची जाहिरात

आत्मा अंतर्गत स्थापीत शेतकरी गटांना प्रशिक्षण देणेसाठी अशासकीय संस्थेची निवड करणेबाबतची जाहिरात

01/03/2018 01/03/2019 पहा (1 MB)