बंद

जिगाव प्रकल्प भूसंपादन कामासाठी कंत्राटी अव्वल कारकुण पदासाठी दि. २२/०९/२०१७ पर्यंत प्राप्त झालेल्या अर्जाचा तपशील दर्शविणारे विवरण व मुलाखतीसाठी पात्र अपात्र तपशील दर्शविणारे विवरण

जिगाव प्रकल्प भूसंपादन कामासाठी कंत्राटी अव्वल कारकुण पदासाठी दि. २२/०९/२०१७ पर्यंत प्राप्त झालेल्या अर्जाचा तपशील दर्शविणारे विवरण व मुलाखतीसाठी पात्र अपात्र तपशील दर्शविणारे विवरण
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
जिगाव प्रकल्प भूसंपादन कामासाठी कंत्राटी अव्वल कारकुण पदासाठी दि. २२/०९/२०१७ पर्यंत प्राप्त झालेल्या अर्जाचा तपशील दर्शविणारे विवरण व मुलाखतीसाठी पात्र अपात्र तपशील दर्शविणारे विवरण

जिगाव प्रकल्प भूसंपादन कामासाठी कंत्राटी अव्वल कारकुण पदासाठी दि. २२/०९/२०१७ पर्यंत प्राप्त झालेल्या अर्जाचा तपशील दर्शविणारे विवरण व मुलाखतीसाठी पात्र अपात्र तपशील दर्शविणारे विवरण

01/03/2018 01/03/2019 पहा (2 MB)