बंद

जिगाव प्रकल्प मौजे हिंगणा इसापूर नविन गावठाण मौजे निमगाव (शिवार) पर्यंत पोहोच रस्ता करिता मौजे नारखेड व मौजे अवधा खुर्द शिवारातील जमीन सरळ खरेदी द्वारे संपादित करण्याची पूर्वसूचना

जिगाव प्रकल्प मौजे हिंगणा इसापूर नविन गावठाण मौजे निमगाव (शिवार) पर्यंत पोहोच रस्ता करिता मौजे नारखेड व मौजे अवधा खुर्द शिवारातील जमीन सरळ खरेदी द्वारे संपादित करण्याची पूर्वसूचना
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
जिगाव प्रकल्प मौजे हिंगणा इसापूर नविन गावठाण मौजे निमगाव (शिवार) पर्यंत पोहोच रस्ता करिता मौजे नारखेड व मौजे अवधा खुर्द शिवारातील जमीन सरळ खरेदी द्वारे संपादित करण्याची पूर्वसूचना

जिगाव प्रकल्प मौजे हिंगणा इसापूर नविन गावठाण मौजे निमगाव (शिवार) पर्यंत पोहोच रस्ता करिता मौजे नारखेड व मौजे अवधा खुर्द शिवारातील जमीन सरळ खरेदी द्वारे संपादित करण्याची पूर्वसूचना

01/03/2018 01/03/2019 पहा (2 MB)