बंद

बुलढाणा जिल्ह्यातील महा-ई-सेवा केंद्रासाठी पात्र आणि अपात्र उमेदवारांची द्वितीय (second list) यादी

बुलढाणा जिल्ह्यातील महा-ई-सेवा केंद्रासाठी पात्र आणि अपात्र उमेदवारांची द्वितीय (second list) यादी
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
बुलढाणा जिल्ह्यातील महा-ई-सेवा केंद्रासाठी पात्र आणि अपात्र उमेदवारांची द्वितीय (second list) यादी

बुलढाणा जिल्ह्यातील महा-ई-सेवा केंद्रासाठी पात्र आणि अपात्र उमेदवारांची द्वितीय (second list) यादी

01/03/2018 01/03/2019 पहा (10 MB)