बंद

अटाळी तलावासाठी मौजे निरोड ता. खामगाव जि. बुलढाणा येथील क्षेत्र 0.07 हे.आर जमीन सरळ खरेदीने संपादीत करण्याबाबत नोटीस

अटाळी तलावासाठी मौजे निरोड ता. खामगाव जि. बुलढाणा येथील क्षेत्र 0.07 हे.आर जमीन सरळ खरेदीने संपादीत करण्याबाबत नोटीस
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
अटाळी तलावासाठी मौजे निरोड ता. खामगाव जि. बुलढाणा येथील क्षेत्र 0.07 हे.आर जमीन सरळ खरेदीने संपादीत करण्याबाबत नोटीस

अटाळी तलावासाठी मौजे निरोड ता. खामगाव जि. बुलढाणा येथील क्षेत्र 0.07 हे.आर जमीन सरळ खरेदीने संपादीत करण्याबाबत नोटीस

24/09/2021 24/09/2022 पहा (838 KB)