बंद

सोनाळा पाझर तलाव प्रकल्प ता.संग्रामपूर जि.बुलडाणा या प्रकल्पासाठी अतिरिक्त क्षेत्राकरिता मौजे वारखेड येथील खाजगी जमिनीचा सरळ खरेदी जाहीरनामा

सोनाळा पाझर तलाव प्रकल्प ता.संग्रामपूर जि.बुलडाणा या प्रकल्पासाठी अतिरिक्त क्षेत्राकरिता मौजे वारखेड येथील खाजगी जमिनीचा सरळ खरेदी जाहीरनामा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
सोनाळा पाझर तलाव प्रकल्प ता.संग्रामपूर जि.बुलडाणा या प्रकल्पासाठी अतिरिक्त क्षेत्राकरिता मौजे वारखेड येथील खाजगी जमिनीचा सरळ खरेदी जाहीरनामा

सोनाळा पाझर तलाव प्रकल्प ता.संग्रामपूर जि.बुलडाणा या प्रकल्पासाठी अतिरिक्त क्षेत्राकरिता मौजे वारखेड येथील खाजगी जमिनीचा सरळ खरेदी जाहीरनामा

03/06/2021 17/06/2021 पहा (2 MB)