बंद

कृषि विभागामार्फत झालेल्या कामांच्या याशोगाथांचे लिखाण व चित्रफिती तयार करणे तसेच जलयुक्त शिवार अंतर्गत झालेल्या कामांचे ईम्प्याक्ट अन्यालिसीस करीता संस्थांची निवड करणेसाठी स्वारस्याची अभिव्यक्ती बाबतची जाहिरात

कृषि विभागामार्फत झालेल्या कामांच्या याशोगाथांचे लिखाण व चित्रफिती तयार करणे तसेच जलयुक्त शिवार अंतर्गत झालेल्या कामांचे ईम्प्याक्ट अन्यालिसीस करीता संस्थांची निवड करणेसाठी स्वारस्याची अभिव्यक्ती बाबतची जाहिरात
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
कृषि विभागामार्फत झालेल्या कामांच्या याशोगाथांचे लिखाण व चित्रफिती तयार करणे तसेच जलयुक्त शिवार अंतर्गत झालेल्या कामांचे ईम्प्याक्ट अन्यालिसीस करीता संस्थांची निवड करणेसाठी स्वारस्याची अभिव्यक्ती बाबतची जाहिरात

कृषि विभागामार्फत झालेल्या कामांच्या याशोगाथांचे लिखाण व चित्रफिती तयार करणे तसेच जलयुक्त शिवार अंतर्गत झालेल्या कामांचे ईम्प्याक्ट अन्यालिसीस करीता संस्थांची निवड करणेसाठी स्वारस्याची अभिव्यक्ती बाबतची जाहिरात

26/08/2019 28/08/2019 पहा (119 KB)