बंद

राज्यातील सर्व जिल्हा व सत्र न्यायालयात मुलांच्या हक्क संरक्षण अधिनियम,२००५ अंतर्गत प्रकरणे हाताळण्यासाठी विशेष सरकारी अभियोक्ता यांच्या नव्याने नियुक्तीसाठी नामिका पाठविणे बाबत

राज्यातील सर्व जिल्हा व सत्र न्यायालयात मुलांच्या हक्क संरक्षण अधिनियम,२००५ अंतर्गत प्रकरणे हाताळण्यासाठी विशेष सरकारी अभियोक्ता यांच्या नव्याने नियुक्तीसाठी नामिका पाठविणे बाबत
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
राज्यातील सर्व जिल्हा व सत्र न्यायालयात मुलांच्या हक्क संरक्षण अधिनियम,२००५ अंतर्गत प्रकरणे हाताळण्यासाठी विशेष सरकारी अभियोक्ता यांच्या नव्याने नियुक्तीसाठी नामिका पाठविणे बाबत

राज्यातील सर्व जिल्हा व सत्र न्यायालयात मुलांच्या हक्क संरक्षण अधिनियम,२००५ अंतर्गत प्रकरणे हाताळण्यासाठी विशेष सरकारी अभियोक्ता यांच्या नव्याने नियुक्तीसाठी नामिका पाठविणे बाबत

01/03/2018 01/03/2019 पहा (6 MB)