बंद

राष्ट्रीय आरोग्य अभियाना अंतर्गत 20 फेब्रुवारी 2023 रोजी घेण्यात आलेल्या कौशल्य चाचणीचा निकाल

राष्ट्रीय आरोग्य अभियाना अंतर्गत 20 फेब्रुवारी 2023 रोजी घेण्यात आलेल्या कौशल्य चाचणीचा निकाल
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
राष्ट्रीय आरोग्य अभियाना अंतर्गत 20 फेब्रुवारी 2023 रोजी घेण्यात आलेल्या कौशल्य चाचणीचा निकाल

राष्ट्रीय आरोग्य अभियाना अंतर्गत 20 फेब्रुवारी 2023 रोजी घेण्यात आलेल्या कौशल्य चाचणीचा निकाल

27/02/2023 13/03/2023 पहा (1 MB)