बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
अमरावती विभागातून जाणारा (हिंदूहृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग )समृद्धी महामार्ग -नागपूर-मुंबई शिघ्रसंचार द्रुतगती मार्गाकरिता संपादनासाठी अधिसूचना जमिनीच्या नुकसान भरपाई म्हणून देय असलेली रक्कम ठरविण्यासाठी मा.विभागीय आयुक्त अमरावती यांचेकरिता “लवाद युनिट”करीता जाहीरात

अमरावती विभागातून जाणारा (हिंदूहृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग )समृद्धी महामार्ग -नागपूर-मुंबई शिघ्रसंचार द्रुतगती मार्गाकरिता संपादनासाठी अधिसूचना जमिनीच्या नुकसान भरपाई म्हणून देय असलेली रक्कम ठरविण्यासाठी मा.विभागीय आयुक्त अमरावती यांचेकरिता “लवाद युनिट”करीता जाहीरात

09/06/2022 24/06/2022 पहा (1 MB)
बुलढाणा जिल्ह्यातील सन 2022 मधील नवीन आपले सरकार सेवा केंद्राबाबतचे शुद्धीपत्रक

बुलढाणा जिल्ह्यातील सन 2022 मधील नवीन आपले सरकार सेवा केंद्राबाबतचे शुद्धीपत्रक

01/06/2022 30/06/2022 पहा (436 KB)
नगर परिषद निवडणूक – 2022

नगर परिषद निवडणूक – 2022

  1. बुलडाणा नगर परिषद – परिशिष्ट व नकाशा
  2. देऊळगांवराजा नगर परिषद – परिशिष्ट व नकाशा
  3. मेहकर नगर परिषद – परिशिष्ट व नकाशा
  4. मलकापूर नगर परिषद – परिशिष्ट व नकाशा
  5. नांदुरा नगर परिषद – परिशिष्ट व नकाशा
  6. खामगाव नगर परिषद – परिशिष्ट व नकाशा
  7. शेगाव नगर परिषद – परिशिष्ट व नकाशा
  8. जळगांव जामोद नगर परिषद – परिशिष्ट व नकाशा
09/06/2022 09/07/2022 पहा (152 KB)
संग्रहित