बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
जिल्हा वार्षिक (सर्व साधारण )योजना सन २०२३-२४ किमान कौशल्य विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम करिता जिल्ह्यातील तालुका निहाय व दिव्यागं उमेदवार प्रशिक्षण बाबत  

जिल्हा वार्षिक (सर्व साधारण )योजना सन २०२३-२४ किमान कौशल्य विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम करिता जिल्ह्यातील तालुका निहाय व दिव्यागं उमेदवार प्रशिक्षण बाबत

19/06/2024 31/12/2024 पहा (1 MB)
आपले सरकार सेवा केंद्राच्या (महा ई सेवा ) सर्व साधारण प्रवर्गातील  उमेदवारांची पात्र /अपात्र व गैर हजर उमेदवारांची यादी

आपले सरकार सेवा केंद्राच्या (महा ई सेवा ) सर्व साधारण प्रवर्गातील  उमेदवारांची पात्र /अपात्र व गैर हजर उमेदवारांची यादी

13/06/2024 30/09/2024 पहा (2 MB)
कंत्राटी पदभरती(बुलढाणा जिल्ह्यातील सिंचन प्रकल्पासाठी कंत्राटी तत्वावर सेवानिवृत्त वर्ग-२ अधिकारी कर्मचारी (भूसंपादन) नियुक्त करणेबाबत. 

कंत्राटी पदभरती(बुलढाणा जिल्ह्यातील सिंचन प्रकल्पासाठी कंत्राटी तत्वावर सेवानिवृत्त वर्ग-२ अधिकारी कर्मचारी (भूसंपादन) नियुक्त करणेबाबत.

07/06/2024 20/06/2024 पहा (340 KB)
बुलढाणा जिल्हा सर्वेक्षण अहवाल – 2024

बुलढाणा जिल्हा सर्वेक्षण अहवाल – 2024

07/06/2024 07/08/2024 पहा (5 MB)
बुलढाणा जिल्हयातील कार्यान्वित आपले सरकार सेवा केंद्र यादी. 

बुलढाणा जिल्हयातील कार्यान्वित आपले सरकार सेवा केंद्र यादी.

10/05/2024 10/05/2025 पहा (1 MB)
बुलढाणा जिल्ह्यातील नोंदणीकृत गर्भपात केंद्र 

बुलढाणा जिल्ह्यातील नोंदणीकृत गर्भपात केंद्र

26/12/2023 01/12/2024 पहा (2 MB)
बुलढाणा जिल्ह्यातील नोंदणीकृत सोनोग्राफी केंद्र 

बुलढाणा जिल्ह्यातील नोंदणीकृत सोनोग्राफी केंद्र

26/12/2023 01/12/2024 पहा (2 MB)
लोककल्याणकारी  योजनांची मािहती

लोककल्याणकारी  योजनांची मािहती

20/10/2023 30/11/2024 पहा (3 MB)
अनुकंपा धारक उमेदवारांची दिनांक 01 जानेवारी २०२३ रोजीची अंतिम सामाईक प्रतीक्षासूची .(गट-क आणि गट-ड)

अनुकंपा धारक उमेदवारांची दिनांक 01 जानेवारी २०२३ रोजीची अंतिम सामाईक प्रतीक्षा सूची .(गट-क आणि गट-ड)

03/10/2023 01/07/2024 पहा (4 MB)
बुलढाणा जिल्ह्यातील डीआयटी मार्फत  कार्यरत आधार केंद्र चालकाची यादी 

बुलढाणा जिल्ह्यातील डीआयटी मार्फत  कार्यरत आधार केंद्र चालकाची यादी

03/10/2023 27/09/2024 पहा (4 MB)
संग्रहित