बंद

घोषणा

शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
जिगाव प्रकल्प बाधित मौजे निंभोरा (खुर्द) ता. जळगाव (जा) जि. बुलढाणा येथील खाजगी जमीन सरळ संपादित करण्याकरीता गट क्र. 5/3 चा प्रस्ताव

जिगाव प्रकल्प बाधित मौजे निंभोरा (खुर्द) ता. जळगाव (जा) जि. बुलढाणा येथील खाजगी जमीन सरळ संपादित करण्याकरीता गट क्र. 5/3 चा प्रस्ताव

17/10/2018 27/10/2018 डाउनलोड (824 KB)
जिगाव प्रकल्प बाधित मौजे भेंडवळ ता. जळगाव (जा) जि. बुलढाणा येथील खाजगी जमीन सरळ संपादित करण्याकरीता गट क्र. 379/1 चा प्रस्ताव

जिगाव प्रकल्प बाधित मौजे भेंडवळ ता. जळगाव (जा) जि. बुलढाणा येथील खाजगी जमीन सरळ संपादित करण्याकरीता गट क्र. 379/1 चा प्रस्ताव

16/10/2018 27/10/2018 डाउनलोड (1 MB)
बोंड अळी च्या नुकसानपोटी बाधितांना अनुदान वाटप केल्या बाबतची यादी

बोंड अळी च्या नुकसानपोटी बाधितांना अनुदान वाटप केल्या बाबतची यादी

29/09/2018 31/01/2019
कंत्राटी डाटा एन्ट्री ऑपरेटर प्रात्यक्षिक चाचणी परीक्षा बाबत सुधारीत जाहिरनामा

कंत्राटी डाटा एन्ट्री ऑपरेटर प्रात्यक्षिक चाचणी परीक्षा बाबत सुधारीत जाहिरनामा

03/08/2018 03/11/2018 डाउनलोड (159 KB)
बुलढाणा जिल्ह्यातील आपले सरकार सेवा केंद्र धारकांचे पडताळणी व करारनामा सादर करण्याबाबतच्या मुदतवाढ (दुसरी वेळ) बाबतीचा जाहीरनामा

बुलढाणा जिल्ह्यातील आपले सरकार सेवा केंद्र धारकांचे पडताळणी व करारनामा सादर करण्याबाबतच्या मुदतवाढ (दुसरी वेळ) बाबतीचा जाहीरनामा

03/08/2018 02/11/2018 डाउनलोड (736 KB)
बुलढाणा जिल्ह्यातील आपले सरकार सेवा केंद्र धारकांचे पडताळणी व करारनामा सादर करण्याबाबतच्या मुदतवाढ बाबतीचा जाहीरनामा

बुलढाणा जिल्ह्यातील आपले सरकार सेवा केंद्र धारकांचे पडताळणी व करारनामा सादर करण्याबाबतच्या मुदतवाढ बाबतीचा जाहीरनामा

24/07/2018 23/10/2018 डाउनलोड (615 KB)
नगर परिषद/नगर पंचायत क्षेत्र वगळता अन्य क्षेत्रातील अनधिकृत जाहिराती, घोषणा फलक, होर्डिंग्ज, पोस्टर्स यावर कारवाई करण्याच्या दृष्टीकोनातून तसेच अनधिकृत जाहिरीतीवर प्रतिबंध होण्याच्या दृष्टीकोनातुन जिल्हाधिकारी कार्यालय बुलडाणा व संबधीत तहसिल कार्यालय येथे नोडल अधिकारी यांची नियुक्ती बाबत जाहीर सुचना

नगर परिषद/नगर पंचायत क्षेत्र वगळता अन्य क्षेत्रातील अनधिकृत जाहिराती, घोषणा फलक, होर्डिंग्ज, पोस्टर्स यावर कारवाई करण्याच्या दृष्टीकोनातून तसेच अनधिकृत जाहिरीतीवर प्रतिबंध होण्याच्या दृष्टीकोनातुन जिल्हाधिकारी कार्यालय बुलडाणा व संबधीत तहसिल कार्यालय येथे नोडल अधिकारी यांची नियुक्ती बाबत जाहीर सुचना

16/04/2018 12/04/2019 डाउनलोड (2 MB)
सिगरेट व अन्य तंबाखू उत्पादने (जाहिरात प्रतिबंध आणि व्यापार, वाणिज्य, उत्पादन, पुरवठा आणि वितरण विनियमन) अधिनियम, 2003

सिगरेट व अन्य तंबाखू उत्पादने (जाहिरात प्रतिबंध आणि व्यापार, वाणिज्य, उत्पादन, पुरवठा आणि वितरण विनियमन) अधिनियम, 2003

12/04/2018 31/12/2018 डाउनलोड (234 KB)
शासन निर्णय क्रमांक मानस 1716 प्र.क्र.517/39,19.01.2018 अंतर्गत अधिसूचना करण्यात आलेली बुलडाणा जिल्हातील तालुकानिहाय ,आपले सरकार सेवा केंद्राची यादी

शासन निर्णय क्रमांक मानस 1716 प्र.क्र.517/39,19.01.2018 अंतर्गत अधिसूचना करण्यात आलेली बुलडाणा जिल्हातील तालुकानिहाय ,आपले सरकार सेवा केंद्राची यादी

21/03/2018 31/12/2018 डाउनलोड (2 MB)
लोणार सरोवारालगतचा परिसर अतिसवेदनशील क्षेत्र म्हणून घोषित करण्याची अधिसूचना

लोणार सरोवारालगतचा परिसर अतिसवेदनशील क्षेत्र म्हणून घोषित करण्याची अधिसूचना

01/03/2018 01/03/2019 डाउनलोड (7 MB)
संग्रहित