बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
तलाठी सरळसेवा भरती -२०२३ बुलढाणा मधील प्रतीक्षा यादीतील उमेदवारांनी TCS कंपनी मार्फत ओळख तपासणी साठी दि.23/02/२०२४ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालय बुलढाणा येथे उपस्थित राहणेबाबत    

तलाठी सरळसेवा भरती -२०२३ बुलढाणा मधील प्रतीक्षा यादीतील उमेदवारांनी TCS कंपनी मार्फत ओळख तपासणी साठी दि.23/02/२०२४ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालय बुलढाणा येथे उपस्थित राहणेबाबत    

16/02/2024 25/02/2024 पहा (673 KB)
बुलढाणा जिल्ह्यातील अनुकंपाधारक  उमेदवारांची दि. 1 जानेवारी 2024 रोजीची तात्पुरती सामायिक प्रतीक्षा सूची गट क  संवर्ग यादी 

बुलढाणा जिल्ह्यातील अनुकंपाधारक  उमेदवारांची दि. 1 जानेवारी 2024 रोजीची तात्पुरती सामायिक प्रतीक्षा सूची गट क  संवर्ग यादी

16/02/2024 15/03/2024 पहा (3 MB)
बुलढाणा जिल्ह्यातील अनुकंपाधारक  उमेदवारांची दि. 1 जानेवारी 2024 रोजीची तात्पुरती सामायिक प्रतीक्षा सूची गट ड  संवर्ग यादी 

बुलढाणा जिल्ह्यातील अनुकंपाधारक  उमेदवारांची दि. 1 जानेवारी 2024 रोजीची तात्पुरती सामायिक प्रतीक्षा सूची गट ड  संवर्ग यादी

16/02/2024 15/03/2024 पहा (2 MB)
आगामी लोकसभा/विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक २०२४ च्या अनुषंगाने संपूर्ण प्रक्रियेदरम्यान जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी, निवडणूक निर्णय अधिकारी व नोडल अधिकारी आदेश देतील त्या ठिकाणी हमाल पुरवठा करणेसाठी अभिकर्त्यांकडून दरपत्रक मागविण्याबाबत.

आगामी लोकसभा/विधानसभा सार्वत्रिक निवडणूक २०२४ च्या अनुषंगाने संपूर्ण प्रक्रियेदरम्यान जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी, निवडणूक निर्णय अधिकारी नोडल अधिकारी आदेश देतील त्या ठिकाणी 

हमाल पुरवठा करणेसाठी अभिकर्त्यांकडून दरपत्रक मागविण्याबाबत

13/02/2024 22/02/2024 पहा (1 MB)
तलाठी सरळसेवा भरती -२०२३ बुलढाणा मधील निवड यादीतील उमेदवारांचे मुळ कागदपत्र तपासणी दि. 31/01/2024 व 01/02/2024 रोजी ची प्रसिद्धीपत्रक 

तलाठी सरळसेवा भरती -२०२३ बुलढाणा मधील निवड यादीतील उमेदवारांचे मुळ कागदपत्र तपासणी दि. 31/01/2024 व 01/02/2024 रोजी ची प्रसिद्धीपत्रक

28/01/2024 29/02/2024 पहा (220 KB)
तलाठी सरळसेवा भरती -२०२३ बुलढाणा जिल्हा निवड यादी व प्रतिक्षा यादी

तलाठी सरळसेवा भरती -२०२३ बुलढाणा जिल्हा निवड यादी व प्रतिक्षा यादी

24/01/2024 31/03/2024 पहा (5 MB)
बुलढाणा जिल्ह्यातील नोंदणीकृत गर्भपात केंद्र 

बुलढाणा जिल्ह्यातील नोंदणीकृत गर्भपात केंद्र

26/12/2023 01/12/2024 पहा (2 MB)
बुलढाणा जिल्ह्यातील नोंदणीकृत सोनोग्राफी केंद्र 

बुलढाणा जिल्ह्यातील नोंदणीकृत सोनोग्राफी केंद्र

26/12/2023 01/12/2024 पहा (2 MB)
नवीन आपले सरकार सेवा केंद्राचा जाहीरनामा व कागदपत्रे पडताळणी दिनांकित यादी

नवीन आपले सरकार सेवा केंद्राचा जाहीरनामा व कागदपत्रे पडताळणी दिनांकित यादी

15/12/2023 15/04/2024 पहा (1 MB)
बुलढाणा जिल्ह्यातील कार्यान्वित डीआयटी (DIT) आधार सेवा केंद्राची यादी

बुलढाणा जिल्ह्यातील कार्यान्वित डीआयटी (DIT) आधार सेवा केंद्राची यादी

02/12/2023 30/04/2024 पहा (4 MB)
संग्रहित