घोषणा

शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
लोणार व सिंदखेडराजा नगर परिषद सार्वजनीक निवडणूक – 2019 करीता प्रारूप प्रभाग रचना आरक्षणासह माहिती बाबत

लोणार व सिंदखेडराजा नगर परिषद सार्वजनीक निवडणूक – 2019 करीता प्रारूप प्रभाग रचना आरक्षणासह माहिती बाबत

14/12/2018 21/12/2018 डाउनलोड (1 MB)
ई-ग्रंथालयामध्ये विद्यार्थांना प्रवेश देण्याकरिता ऑफलाइन अर्ज मागविण्याबाबत अटी व शर्ती बाबत माहिती, जाहीरात व अर्जाचा नमुना

ई-ग्रंथालयामध्ये विद्यार्थांना प्रवेश देण्याकरिता ऑफलाइन अर्ज मागविण्याबाबत अटी व शर्ती बाबत माहिती, जाहीरात व अर्जाचा नमुना

07/12/2018 07/02/2019 डाउनलोड (408 KB)
बोंड अळी च्या नुकसानपोटी बाधितांना अनुदान वाटप केल्या बाबतची यादी

बोंड अळी च्या नुकसानपोटी बाधितांना अनुदान वाटप केल्या बाबतची यादी

29/09/2018 31/01/2019
नगर परिषद/नगर पंचायत क्षेत्र वगळता अन्य क्षेत्रातील अनधिकृत जाहिराती, घोषणा फलक, होर्डिंग्ज, पोस्टर्स यावर कारवाई करण्याच्या दृष्टीकोनातून तसेच अनधिकृत जाहिरीतीवर प्रतिबंध होण्याच्या दृष्टीकोनातुन जिल्हाधिकारी कार्यालय बुलडाणा व संबधीत तहसिल कार्यालय येथे नोडल अधिकारी यांची नियुक्ती बाबत जाहीर सुचना

नगर परिषद/नगर पंचायत क्षेत्र वगळता अन्य क्षेत्रातील अनधिकृत जाहिराती, घोषणा फलक, होर्डिंग्ज, पोस्टर्स यावर कारवाई करण्याच्या दृष्टीकोनातून तसेच अनधिकृत जाहिरीतीवर प्रतिबंध होण्याच्या दृष्टीकोनातुन जिल्हाधिकारी कार्यालय बुलडाणा व संबधीत तहसिल कार्यालय येथे नोडल अधिकारी यांची नियुक्ती बाबत जाहीर सुचना

16/04/2018 12/04/2019 डाउनलोड (2 MB)
सिगरेट व अन्य तंबाखू उत्पादने (जाहिरात प्रतिबंध आणि व्यापार, वाणिज्य, उत्पादन, पुरवठा आणि वितरण विनियमन) अधिनियम, 2003

सिगरेट व अन्य तंबाखू उत्पादने (जाहिरात प्रतिबंध आणि व्यापार, वाणिज्य, उत्पादन, पुरवठा आणि वितरण विनियमन) अधिनियम, 2003

12/04/2018 31/12/2018 डाउनलोड (234 KB)
शासन निर्णय क्रमांक मानस 1716 प्र.क्र.517/39,19.01.2018 अंतर्गत अधिसूचना करण्यात आलेली बुलडाणा जिल्हातील तालुकानिहाय ,आपले सरकार सेवा केंद्राची यादी

शासन निर्णय क्रमांक मानस 1716 प्र.क्र.517/39,19.01.2018 अंतर्गत अधिसूचना करण्यात आलेली बुलडाणा जिल्हातील तालुकानिहाय ,आपले सरकार सेवा केंद्राची यादी

21/03/2018 31/12/2018 डाउनलोड (2 MB)
लोणार सरोवारालगतचा परिसर अतिसवेदनशील क्षेत्र म्हणून घोषित करण्याची अधिसूचना

लोणार सरोवारालगतचा परिसर अतिसवेदनशील क्षेत्र म्हणून घोषित करण्याची अधिसूचना

01/03/2018 01/03/2019 डाउनलोड (7 MB)
न.प. निवडणूक-२०१६ प्रारूप प्रभाग रचना

न.प. निवडणूक-२०१६ प्रारूप प्रभाग रचना

01/03/2018 01/03/2019 डाउनलोड (9 MB)
नगर परिषद कर्मचारी यांचे करीता माहिती सदर करणे बाबत प्रेस नोट(परीक्षा दिनाक १७.०७.२०१६)

नगर परिषद कर्मचारी यांचे करीता माहिती सदर करणे बाबत प्रेस नोट(परीक्षा दिनाक १७.०७.२०१६)

01/03/2018 01/03/2019 डाउनलोड (579 KB)
बुलढाणा जिल्हातील राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदवही अद्यावत करण्यसाठी (NPR) पुस्तकामधील माहिती सॉफ्टवेयर मध्ये डाटा एन्ट्री करणेबाबतची जाहिरात

बुलढाणा जिल्हातील राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदवही अद्यावत करण्यसाठी (NPR) पुस्तकामधील माहिती सॉफ्टवेयर मध्ये डाटा एन्ट्री करणेबाबतची जाहिरात

01/03/2018 01/03/2019 डाउनलोड (9 MB)
संग्रहित