बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
अमरावती विभाग पदवीधर मतदारसंघ निवडणूक २०२३ साठी तुमच्या मतदान केंद्राचा पत्ता येथे शोधा
अमरावती विभाग पदवीधर मतदारसंघ निवडणूक २०२३ साठी तुमच्या मतदान केंद्राचा पत्ता येथे शोधा
24/01/2023 30/01/2023 पहा (247 KB)
जिल्हाधिकारी कार्यालय बुलढाणा महसूल विभागाची अनुकंपा धारक उमेदवाराची दिनाक 01 जानेवारी 2023 रोजीची प्रारूप जेष्ठता यादी

जिल्हाधिकारी कार्यालय बुलढाणा महसूल विभागाची अनुकंपा धारक उमेदवाराची दिनाक 01 जानेवारी 2023 रोजीची प्रारूप जेष्ठता यादी

24/01/2023 09/02/2023 पहा (3 MB)
बुलढाणा जिल्ह्यातील सन 2022-2023 नवीन आपले सरकार सेवा केंद्राची दिव्यांग प्रवर्गाची पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी व जाहीरनामा

बुलढाणा जिल्ह्यातील सन 2022-2023 नवीन आपले सरकार सेवा केंद्राची दिव्यांग प्रवर्गाची पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी व जाहीरनामा

19/01/2023 18/01/2024 पहा (6 MB)
बुलढाणा जिल्हा सर्वेक्षण अहवाल -2023

बुलढाणा जिल्हा सर्वेक्षण अहवाल -2023

07/01/2023 15/02/2023 पहा (10 MB)
सिगरेट व अन्य तंबाखू उत्पादने (जाहिरात प्रतिबंध आणि व्यापार, वाणिज्य, उत्पादन, पुरवठा आणि वितरण विनियमन) अधिनियम, 2003

सिगरेट व अन्य तंबाखू उत्पादने (जाहिरात प्रतिबंध आणि व्यापार, वाणिज्य, उत्पादन, पुरवठा आणि वितरण विनियमन) अधिनियम, 2003

22/11/2022 31/03/2023 पहा (815 KB)
अमरावती विभाग पदवीधर मतदारसंघ विधानपरिषद निवडणूक – २०२३- मतदार नोंदणीबााबत

अमरावती विभाग पदवीधर मतदारसंघ मतदार नोंदणीबााबत

https://ceoelection.maharashtra.gov.in/gradute/

 

28/10/2022 28/04/2023 पहा (2 MB)
अमरावती विभाग पदवीधर मतदारसंघ मतदार नोंदणी कार्यक्रम- 2022 (व्दितीय पुर्नप्रसिध्दी)

भारतीय निवडणूक आयोग महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या अमरावती विभाग पदवीधर विभाग मतदार संघाची मतदार यादी तयार करणे.
मतदार नोंदणी नियम,१९६० च्या नियम ३१(४) अन्वये नोटीस

21/10/2022 30/03/2023 पहा (649 KB)
अमरावती विभाग पदवीधर मतदारसंघ मतदार नोंदणी कार्यक्रम- 2022

अनुसूची – अ , “पहिली अनुसूची” , “दुसरी अनुसूची” व “तिसरी अनुसूची”

30/09/2022 30/03/2023 पहा (5 MB)
बुलढाणा जिल्ह्यातील सन 2022 मधील नवीन आपले सरकार सेवा केंद्राची तालुकानिहाय यादी तसेच CSC Transation सह गुण निहाय यादी व तालुका निहाय यादी-03/03

बुलढाणा जिल्ह्यातील सन 2022 मधील नवीन आपले सरकार सेवा केंद्राची तालुकानिहाय यादी तसेच CSC Transation सह गुण निहाय यादी व तालुका निहाय यादी-03/03

05/07/2022 05/07/2023 पहा (10 MB)
बुलढाणा जिल्ह्यातील सन 2022 मधील नवीन आपले सरकार सेवा केंद्राची तालुकानिहाय यादी तसेच CSC Transation सह गुण निहाय यादी व तालुका निहाय यादी-02/03

बुलढाणा जिल्ह्यातील सन 2022 मधील नवीन आपले सरकार सेवा केंद्राची तालुकानिहाय यादी तसेच CSC Transation सह गुण निहाय यादी व तालुका निहाय यादी-02/03

05/07/2022 05/07/2023 पहा (9 MB)
संग्रहित