घोषणा

शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
सार्वत्रिक निवडणूक, नगर परिषद सिंदखेड राजा – 2019 च्या प्रारूप मतदार यादी साठी जाहीर सुचना

सार्वत्रिक निवडणूक, नगर परिषद सिंदखेड राजा – 2019 च्या प्रारूप मतदार यादी साठी जाहीर सुचना

16/02/2019 18/02/2019 डाउनलोड (208 KB)
सार्वत्रिक निवडणूक, नगर परिषद लोणार – 2019 च्या प्रारूप मतदार यादी साठी जाहीर सुचना

सार्वत्रिक निवडणूक, नगर परिषद लोणार – 2019 च्या प्रारूप मतदार यादी साठी जाहीर सुचना

16/02/2019 18/02/2019 डाउनलोड (49 KB)
ई-ग्रंथालय प्रवेश परीक्षा-2018 उमेदवारांची गुणवत्ता यादी, निवड यादी, तसेच प्रतीक्षा यादी

ई-ग्रंथालय प्रवेश परीक्षा-2018 उमेदवारांची गुणवत्ता यादी, निवड यादी, तसेच प्रतीक्षा यादी

19/01/2019 28/02/2019 डाउनलोड (3 MB)
स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन केंद्र तथा ई-ग्रंथालय प्रवेश परीक्षा-2018 साठी दिनांक 06/01/2019 रोजी घेण्यात आलेल्या परीक्षेचा निकाल

स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन केंद्र तथा ई-ग्रंथालय प्रवेश परीक्षा-2018 साठी दिनांक 06/01/2019 रोजी घेण्यात आलेल्या परीक्षेचा निकाल

17/01/2019 28/02/2019 डाउनलोड (3 MB)
ई-ग्रंथालय प्रवेश परीक्षा-2018 साठी दिनांक 06/01/2019 रोजी घेण्यात आलेल्या प्रश्नपत्रिका संच A व B ची उत्तर तालिका

ई-ग्रंथालय प्रवेश परीक्षा-2018 साठी दिनांक 06/01/2019 रोजी घेण्यात आलेल्या प्रश्नपत्रिका संच A व B ची उत्तर तालिका

07/01/2019 28/02/2019 डाउनलोड (1 MB)
लोणार व सिंदखेडराजा नगर परिषद सार्वजनिक निवडणूक 2019 अंतिम प्रभाग रचना आरक्षणासह

लोणार व सिंदखेडराजा नगर परिषद सार्वजनिक निवडणूक 2019 अंतिम प्रभाग रचना आरक्षणासह

07/01/2019 30/04/2019 डाउनलोड (1 MB)
ई – लायब्ररी प्रवेशाकरीता पात्र / अपात्र उमेदवारांची यादी व पात्र उमेदवारांचे परीक्षा क्र. 1 प्रवेश पत्र बाबत

ई – लायब्ररी प्रवेशाकरीता पात्र / अपात्र उमेदवारांची यादी व पात्र उमेदवारांचे परीक्षा क्र. 1 प्रवेश पत्र बाबत

26/12/2018 26/02/2019 डाउनलोड (3 MB)
नगर परिषद/नगर पंचायत क्षेत्र वगळता अन्य क्षेत्रातील अनधिकृत जाहिराती, घोषणा फलक, होर्डिंग्ज, पोस्टर्स यावर कारवाई करण्याच्या दृष्टीकोनातून तसेच अनधिकृत जाहिरीतीवर प्रतिबंध होण्याच्या दृष्टीकोनातुन जिल्हाधिकारी कार्यालय बुलडाणा व संबधीत तहसिल कार्यालय येथे नोडल अधिकारी यांची नियुक्ती बाबत जाहीर सुचना

नगर परिषद/नगर पंचायत क्षेत्र वगळता अन्य क्षेत्रातील अनधिकृत जाहिराती, घोषणा फलक, होर्डिंग्ज, पोस्टर्स यावर कारवाई करण्याच्या दृष्टीकोनातून तसेच अनधिकृत जाहिरीतीवर प्रतिबंध होण्याच्या दृष्टीकोनातुन जिल्हाधिकारी कार्यालय बुलडाणा व संबधीत तहसिल कार्यालय येथे नोडल अधिकारी यांची नियुक्ती बाबत जाहीर सुचना

16/04/2018 12/04/2019 डाउनलोड (2 MB)
लोणार सरोवारालगतचा परिसर अतिसवेदनशील क्षेत्र म्हणून घोषित करण्याची अधिसूचना

लोणार सरोवारालगतचा परिसर अतिसवेदनशील क्षेत्र म्हणून घोषित करण्याची अधिसूचना

01/03/2018 01/03/2019 डाउनलोड (7 MB)
न.प. निवडणूक-२०१६ प्रारूप प्रभाग रचना

न.प. निवडणूक-२०१६ प्रारूप प्रभाग रचना

01/03/2018 01/03/2019 डाउनलोड (9 MB)
संग्रहित