बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
नवीन आपले सरकार सेवा केंद्रासाठी सर्व साधारण उमेदवारांची प्रारूप पात्र व अपात्र यादीचा जाहीरनामा

नवीन आपले सरकार सेवा केंद्रासाठी सर्व साधारण उमेदवारांची प्रारूप पात्र व अपात्र यादीचा जाहीरनामा

19/05/2023 31/08/2023 पहा (254 KB)
नवीन आपले सरकार सेवा केंद्रासाठी सर्व साधारण उमेदवारांची प्रारूप पात्र यादी

नवीन आपले सरकार सेवा केंद्रासाठी सर्व साधारण उमेदवारांची प्रारूप पात्र यादी

19/05/2023 31/08/2023 पहा (8 MB)
नवीन आपले सरकार सेवा केंद्रासाठी सर्व साधारण उमेदवारांची प्रारूप अपात्र यादी

नवीन आपले सरकार सेवा केंद्रासाठी सर्व साधारण उमेदवारांची प्रारूप अपात्र यादी

19/05/2023 31/08/2023 पहा (9 MB)
नवीन आपले सरकार सेवा केंद्रासाठी दिव्यांग उमेदवारांची अंतिम निवड यादी व जाहीरनामा

नवीन आपले सरकार सेवा केंद्रासाठी दिव्यांग उमेदवारांची अंतिम निवड यादी व जाहीरनामा

19/05/2023 30/06/2023 पहा (536 KB)
जिल्हा विकास आराखडा बाबत जाहीर आवाहन

जिल्हा विकास आराखडा बाबत जाहीर आवाहन

17/05/2023 31/05/2023 पहा (603 KB)
नवीन आपले सरकार सेवा केंद्रासाठी दिव्यांग उमेदवारांची अंतिम निवड यादी व जाहीरनामा.

नवीन आपले सरकार सेवा केंद्रासाठी दिव्यांग उमेदवारांची अंतिम निवड यादी व जाहीरनामा.

02/05/2023 20/05/2024 पहा (1 MB)
नगरपरिषद/नगरपंचायती मधील जिल्ह्याची एकत्रित अनुकंपा प्रतीक्षा यादी.

नगरपरिषद/नगरपंचायती मधील जिल्ह्याची एकत्रित अनुकंपा प्रतीक्षा यादी.

28/04/2023 31/05/2023 पहा (5 MB)
बुलढाणा जिल्ह्यातील सन 2022-2023 नवीन आपले सरकार सेवा केंद्राची दिव्यांग प्रवर्गाची पात्र व अपात्र उमेदवारांची अंतिम यादी, जाहीरनामा व आक्षेप यादी

बुलढाणा जिल्ह्यातील सन 2022-2023 नवीन आपले सरकार सेवा केंद्राची दिव्यांग प्रवर्गाची पात्र व अपात्र उमेदवारांची अंतिम यादी, जाहीरनामा व आक्षेप यादी

31/03/2023 01/03/2024 पहा (3 MB)
महसूल विभागाची अनुकंपा धारक उमेदवारांची दिनांक 01 जानेवारी २०२३ रोजीची अंतिम जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत.(गट-क आणि गट-ड)

महसूल विभागाची अनुकंपा धारक उमेदवारांची दिनांक 01 जानेवारी २०२३ रोजीची अंतिम जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणेबाबत.(गट-क आणि गट-ड)

14/02/2023 31/12/2023 पहा (2 MB)
बुलढाणा जिल्ह्यातील सन 2022-2023 नवीन आपले सरकार सेवा केंद्राची दिव्यांग प्रवर्गाची पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी व जाहीरनामा

बुलढाणा जिल्ह्यातील सन 2022-2023 नवीन आपले सरकार सेवा केंद्राची दिव्यांग प्रवर्गाची पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी व जाहीरनामा

19/01/2023 18/01/2024 पहा (6 MB)
संग्रहित