बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प उपविभाग खामगांव कार्यालयासाठी सेवा / सामुग्री पुरवठा करण्यासाठी निवेदन

नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प उपविभाग खामगांव कार्यालयासाठी सेवा / सामुग्री पुरवठा करण्यासाठी निवेदन

13/01/2021 18/01/2021 पहा (1 MB)
बुलढाणा जिल्ह्याचा गौणखनिज अंतिम सर्वेक्षण अहवाल

बुलढाणा जिल्ह्याचा गौणखनिज अंतिम सर्वेक्षण अहवाल

10/12/2020 31/01/2021 पहा (9 MB)
बुलढाणा जिल्ह्याचा गौणखनिज सर्वेक्षण अहवाल

बुलढाणा जिल्ह्याचा गौणखनिज सर्वेक्षण अहवाल

11/09/2020 31/01/2021 पहा (8 MB)
बुलढाणा जिल्ह्यातील सन 2019-21 योग्य वाळूघाटांचा पर्यावरण आराखडा

बुलढाणा जिल्ह्यातील सन 2019-21 योग्य वाळूघाटांचा पर्यावरण आराखडा

23/06/2020 30/09/2021 पहा (1 MB)
संग्रहित