बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
बुलढाणा जिल्ह्यातील रेती लिलाव सन 2021-22 करीता तृतीय ई-निविदा

बुलढाणा जिल्ह्यातील रेती लिलाव सन 2021-22 करीता तृतीय ई-निविदा

14/01/2022 05/02/2022 पहा (918 KB)
नगर पंचायत निवडणूक मधील इतर मागासवर्गीय प्रवर्ग आरक्षण बाबत

नगर पंचायत निवडणूक मधील इतर मागासवर्गीय प्रवर्ग आरक्षण बाबत

31/12/2021 30/01/2022 पहा (5 MB)
बुलढाणा जिल्ह्यातील 25 रेतीघाटांचा सन 2021-22 करीता ई-निविदा नि ई-लिलाव सुचना व कार्यक्रम

बुलढाणा जिल्ह्यातील 25 रेतीघाटांचा सन 2021-22 करीता ई-निविदा नि ई-लिलाव सुचना व कार्यक्रम

03/12/2021 31/01/2022 पहा (879 KB)
बुलढाणा जिल्हयातील सन 2021 मधील तालुका निहाय आपले सरकार सेवा केंद्राची अधिसूचित यादी

बुलढाणा जिल्हयातील सन 2021 मधील तालुका निहाय आपले सरकार सेवा केंद्राची अधिसूचित यादी

12/02/2021 12/02/2022 पहा (2 MB)
संग्रहित