घोषणा

शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
नगर परिषद कर्मचारी यांचे करीता माहिती सदर करणे बाबत प्रेस नोट(परीक्षा दिनाक १७.०७.२०१६)

नगर परिषद कर्मचारी यांचे करीता माहिती सदर करणे बाबत प्रेस नोट(परीक्षा दिनाक १७.०७.२०१६)

01/03/2018 01/03/2019 डाउनलोड (579 KB)
बुलढाणा जिल्हातील राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदवही अद्यावत करण्यसाठी (NPR) पुस्तकामधील माहिती सॉफ्टवेयर मध्ये डाटा एन्ट्री करणेबाबतची जाहिरात

बुलढाणा जिल्हातील राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदवही अद्यावत करण्यसाठी (NPR) पुस्तकामधील माहिती सॉफ्टवेयर मध्ये डाटा एन्ट्री करणेबाबतची जाहिरात

01/03/2018 01/03/2019 डाउनलोड (9 MB)
नगर परिषद निवडणूक-२०१६ प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्धी बाबत

नगर परिषद निवडणूक-२०१६ प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्धी बाबत

01/03/2018 01/03/2019 डाउनलोड (385 KB)
नगरपरिषद निवडणूक २०१६ अंतीम मतदार यादी प्रसिद्धी बाबत सूचना

नगरपरिषद निवडणूक २०१६ अंतीम मतदार यादी प्रसिद्धी बाबत सूचना

01/03/2018 01/03/2019 डाउनलोड (121 KB)
ध्वनी प्रदूषण (नियंत्रण व नियमन) नियम २००० ची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याबाबत सूचना

ध्वनी प्रदूषण (नियंत्रण व नियमन) नियम २००० ची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याबाबत सूचना

01/03/2018 01/03/2019 डाउनलोड (878 KB)
आत्मा अंतर्गत स्थापीत शेतकरी गटांना प्रशिक्षण देणेसाठी अशासकीय संस्थेची निवड करणेबाबतची जाहिरात

आत्मा अंतर्गत स्थापीत शेतकरी गटांना प्रशिक्षण देणेसाठी अशासकीय संस्थेची निवड करणेबाबतची जाहिरात

01/03/2018 01/03/2019 डाउनलोड (1 MB)
जनहित याचिका क्रमांक १७३/२०१० डॉ.महेश बेडेकर वि. महाराष्ट्र शासन व ईतर ध्वनी प्रदूषण नियमांची अंमलबजावणी करण्याबाबत ची माहिती

जनहित याचिका क्रमांक १७३/२०१० डॉ.महेश बेडेकर वि. महाराष्ट्र शासन व ईतर ध्वनी प्रदूषण नियमांची अंमलबजावणी करण्याबाबत ची माहिती

01/03/2018 01/03/2019 डाउनलोड (100 KB)
जिल्हाधिकारी कार्यालय बुलढाणा ची सामाईक अनुकंपा यादी व महसूल विभागाची अनुकंपा यादी

जिल्हाधिकारी कार्यालय बुलढाणा ची सामाईक अनुकंपा यादी व महसूल विभागाची अनुकंपा यादी

01/03/2018 01/03/2019 डाउनलोड (182 KB)
अतिरिक्त ११२ महा-ई-सेवा केंद्र स्तापण करण्याकरिता (दि.०६.०३.२०१७)पर्यंत ऑनलाईन अर्ज भरणेबाबत

अतिरिक्त ११२ महा-ई-सेवा केंद्र स्तापण करण्याकरिता (दि.०६.०३.२०१७)पर्यंत ऑनलाईन अर्ज भरणेबाबत

01/03/2018 01/03/2019 डाउनलोड (3 MB)
जिल्हाधिकारी बुलढाणा यांचे कार्यालयात असलेली महसूल विभागाची अनुकंपा जेष्ठता यादी

जिल्हाधिकारी बुलढाणा यांचे कार्यालयात असलेली महसूल विभागाची अनुकंपा जेष्ठता यादी

01/03/2018 01/03/2019 डाउनलोड (422 KB)
संग्रहित