बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
नवीन आपले सरकार सेवा केंद्रासाठी सर्व साधारण प्रवर्गातील अंतिम निवड झालेल्या उमेदवारांची यादी 

नवीन आपले सरकार सेवा केंद्रासाठी सर्व साधारण प्रवर्गातील अंतिम निवड झालेल्या उमेदवारांची यादी 

27/09/2023 01/09/2024 पहा (8 MB)
नवीन आपले सरकार सेवा केंद्रासाठी सर्व साधारण उमेदवारांना समान गुण प्राप्त झालेल्या केंद्राची यादी 

नवीन आपले सरकार सेवा केंद्रासाठी सर्व साधारण उमेदवारांना समान गुण प्राप्त झालेल्या केंद्राची यादी 

27/09/2023 01/09/2024 पहा (503 KB)
महसूल विभागाची अनुकंपा धारक उमेदवाराची दि.01 जुलै 2023 रोजीची अंतिम जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणे बाबत(गत क व गत ड). 

महसूल विभागाची अनुकंपा धारक उमेदवाराची दि.01 जुलै 2023 रोजीची अंतिम जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणे बाबत(गत क व गत ड).

24/08/2023 30/06/2024 पहा (2 MB)
बुलढाणा जिल्ह्यतील कार्यान्वित आपले सरकार सेवा केंद्राची यादी -2023

बुलढाणा जिल्ह्यतील कार्यान्वित आपले सरकार सेवा केंद्राची यादी -2023

07/07/2023 07/07/2024 पहा (5 MB)
नवीन आपले सरकार सेवा केंद्रासाठी दिव्यांग उमेदवारांची अंतिम निवड यादी व जाहीरनामा.

नवीन आपले सरकार सेवा केंद्रासाठी दिव्यांग उमेदवारांची अंतिम निवड यादी व जाहीरनामा.

02/05/2023 20/05/2024 पहा (1 MB)
संग्रहित