बंद

भरती

शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
अमरावती विभागातील सेवानिवृत्त उपजिल्हाधिकारी संवर्गातील नामिका सुची तयार करण्याकरीताची जाहिरात

अमरावती विभागातील सेवानिवृत्त उपजिल्हाधिकारी संवर्गातील नामिका सुची तयार करण्याकरीताची जाहिरात

02/08/2018 20/08/2018 डाउनलोड (2 MB)
कंत्राटी डाटा एंट्री ओपरेटर 2018 -19 गुणवत्ता यादी मधिल 12 वी मध्ये 65% पेक्षा जास्त अणि 75% पेक्षा कमी गुण असलेल्या उमेदवारांची प्रात्याक्षित परीक्षा घेणे बाबतची यादी तसेच जाहीरनामा

कंत्राटी डाटा एंट्री ओपरेटर 2018 -19 गुणवत्ता यादी मधिल 12 वी मध्ये 65% पेक्षा जास्त अणि 75% पेक्षा कमी गुण असलेल्या उमेदवारांची प्रात्याक्षित परीक्षा घेणे बाबतची यादी तसेच जाहीरनामा

27/07/2018 26/10/2018 डाउनलोड (8 MB)
कंत्राटी सहाय्यक एमआयएस समन्वयक पद भरण्याकरिता ची जाहिरात व अर्ज

कंत्राटी सहाय्यक एमआयएस समन्वयक पद भरण्याकरिता ची जाहिरात व अर्ज

04/07/2018 03/10/2018 डाउनलोड (872 KB)
कंत्राटी डाटा एन्ट्री ऑपरेटर 2018-19 प्रात्यक्षिक चाचणी परीक्षा सुधारित जाहीरनामा व उमेदवारांची यादी

कंत्राटी डाटा एन्ट्री ऑपरेटर 2018-19 प्रात्यक्षिक चाचणी परीक्षा सुधारित जाहीरनामा व उमेदवारांची यादी

07/04/2018 06/10/2018 डाउनलोड (6 MB)
कंत्राटी डाटा एन्ट्री ऑपरेटर 2018/19 गुणवत्ता यादी 12 वी मध्ये 75% पेक्षा जास्त गुण असलेल्या उमेदवारांची प्रात्यक्षिक परीक्षा तसेच जाहीरनामा

कंत्राटी डाटा एन्ट्री ऑपरेटर 2018/19 गुणवत्ता यादी 12 वी मध्ये 75% पेक्षा जास्त गुण असलेल्या उमेदवारांची प्रात्यक्षिक परीक्षा तसेच जाहीरनामा

05/04/2018 03/10/2018 डाउनलोड (1 MB)
रोजगार हमी योजना अंतर्गत कंत्राटी डाटा एन्ट्री ऑपरेटर यांची पात्र/अपात्र उमेदवारांची यादी

रोजगार हमी योजना अंतर्गत कंत्राटी डाटा एन्ट्री ऑपरेटर यांची पात्र/अपात्र उमेदवारांची यादी

31/03/2018 30/09/2018 डाउनलोड (3 MB)
निवडणुक विभागाकरिता कंत्राटी डाटा एन्ट्री ऑपरेटर पदाकरीता प्रात्यक्षीक परीक्षा ची जाहिरात व अर्जाचा नमुना

निवडणुक विभागाकरिता कंत्राटी डाटा एन्ट्री ऑपरेटर पदाकरीता प्रात्यक्षीक परीक्षा ची जाहिरात व अर्जाचा नमुना

31/03/2018 30/09/2018 डाउनलोड (1 MB)
कंत्राटी डाटा एन्ट्री पदभरती 2018-19 करीता जाहीरनामा व उमेदवारांची यादी

कंत्राटी डाटा एन्ट्री पदभरती 2018-19 करीता जाहीरनामा व उमेदवारांची यादी

01/03/2018 30/09/2018 डाउनलोड (2 MB)
संग्रहित