बंद

भरती

भरती
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
बुलढाणा जिल्ह्यातील जिगांव सिंचन प्रकल्प भूसंपादन करणे करिता कंत्राटी तत्वावर वरिष्ठ लिपिक व डाटा एन्ट्री ऑपरेटर नियुक्त करणेसाठी घेतलेल्या मुलाखतीचा एकत्रीत गुणदर्शक तक्ता

बुलढाणा जिल्ह्यातील जिगांव सिंचन प्रकल्प भूसंपादन करणे करिता कंत्राटी तत्वावर वरिष्ठ लिपिक व डाटा एन्ट्री ऑपरेटर नियुक्त करणेसाठी घेतलेल्या मुलाखतीचा एकत्रीत गुणदर्शक तक्ता

11/05/2022 08/06/2022 पहा (716 KB)
संग्रहित