बंद

भरती

भरती
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता यांची निवड व प्रतीक्षा यादी

सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता यांची निवड व प्रतीक्षा यादी

14/10/2021 12/11/2021 पहा (454 KB)
बुलढाणा पोलीस चालक भरती – 2019 लेखी परीक्षा पात्र उमेदवार यादी

बुलढाणा पोलीस चालक भरती – 2019 लेखी परीक्षा पात्र उमेदवार यादी

09/10/2021 31/10/2021 पहा (5 MB)
आरोग्य विभाग जि.प. बुलढाणा मधील गट-क पदभरती जाहिरात 2021 चे शुद्धीपत्रक

आरोग्य विभाग जि.प. बुलढाणा मधील गट-क पदभरती जाहिरात 2021 चे शुद्धीपत्रक

06/09/2021 01/11/2021 पहा (735 KB)
आरोग्य विभाग जि.प. बुलढाणा मधील गट-क पदभरती जाहिरात

आरोग्य विभाग जि.प. बुलढाणा मधील गट-क पदभरती जाहिरात

27/08/2021 01/11/2021 पहा (2 MB)
संग्रहित