Close

भरती

शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
कंत्राटी डाटा एन्ट्री ऑपरेटर (रो.ह.यो.) जाहीरनामा व गुणवत्ता यादी

कंत्राटी डाटा एन्ट्री ऑपरेटर (रो.ह.यो.) जाहीरनामा व गुणवत्ता यादी

12/04/2018 11/07/2018 डाउनलोड (2 MB)
निवडणुक डाटा एन्ट्री ऑपरेटर शुद्धीपत्रक

निवडणुक डाटा एन्ट्री ऑपरेटर शुद्धीपत्रक

09/04/2018 08/07/2018 डाउनलोड (295 KB)
कंत्राटी डाटा एन्ट्री ऑपरेटर 2018-19 प्रात्यक्षिक चाचणी परीक्षा सुधारित जाहीरनामा व उमेदवारांची यादी

कंत्राटी डाटा एन्ट्री ऑपरेटर 2018-19 प्रात्यक्षिक चाचणी परीक्षा सुधारित जाहीरनामा व उमेदवारांची यादी

07/04/2018 06/10/2018 डाउनलोड (6 MB)
कंत्राटी डाटा एन्ट्री ऑपरेटर 2018/19 गुणवत्ता यादी 12 वी मध्ये 75% पेक्षा जास्त गुण असलेल्या उमेदवारांची प्रात्यक्षिक परीक्षा तसेच जाहीरनामा

कंत्राटी डाटा एन्ट्री ऑपरेटर 2018/19 गुणवत्ता यादी 12 वी मध्ये 75% पेक्षा जास्त गुण असलेल्या उमेदवारांची प्रात्यक्षिक परीक्षा तसेच जाहीरनामा

05/04/2018 03/10/2018 डाउनलोड (1 MB)
रोजगार हमी योजना अंतर्गत कंत्राटी डाटा एन्ट्री ऑपरेटर यांची पात्र/अपात्र उमेदवारांची यादी

रोजगार हमी योजना अंतर्गत कंत्राटी डाटा एन्ट्री ऑपरेटर यांची पात्र/अपात्र उमेदवारांची यादी

31/03/2018 30/09/2018 डाउनलोड (3 MB)
निवडणुक विभागाकरिता कंत्राटी डाटा एन्ट्री ऑपरेटर पदाकरीता प्रात्यक्षीक परीक्षा ची जाहिरात व अर्जाचा नमुना

निवडणुक विभागाकरिता कंत्राटी डाटा एन्ट्री ऑपरेटर पदाकरीता प्रात्यक्षीक परीक्षा ची जाहिरात व अर्जाचा नमुना

31/03/2018 30/09/2018 डाउनलोड (1 MB)
कंत्राटी डाटा एन्ट्री पदभरती 2018-19 करीता जाहीरनामा व उमेदवारांची यादी

कंत्राटी डाटा एन्ट्री पदभरती 2018-19 करीता जाहीरनामा व उमेदवारांची यादी

01/03/2018 30/09/2018 डाउनलोड (2 MB)
ई लायब्ररी प्रवेश पात्र परीक्षा २०१७-२०१८ ची जाहीर सुचना, निवड यादी व प्रतीक्षा यादी

ई लायब्ररी प्रवेश पात्र परीक्षा २०१७-२०१८ ची जाहीर सुचना, निवड यादी व प्रतीक्षा यादी

10/01/2018 10/06/2018 डाउनलोड (1 MB)
ई-लायब्ररी प्रवेशाकरिता पात्र/अपात्र व डबल नाव असलेल्या उमेदवारांची निवड यादी व प्रवेशपत्र बाबत

ई-लायब्ररी प्रवेशाकरिता पात्र/अपात्र व डबल नाव असलेल्या उमेदवारांची निवड यादी व प्रवेशपत्र बाबत

15/12/2017 15/06/2018 डाउनलोड (3 MB)
ई-लायब्ररी प्रवेशाकरिता जाहीरनामा व सुधारीत प्रवेशपत्र बाबत

ई-लायब्ररी प्रवेशाकरिता जाहीरनामा व सुधारीत प्रवेशपत्र बाबत

18/12/2017 18/06/2018 डाउनलोड (1 MB)
संग्रहित