बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
डेटाएंट्री ऑपरेटर व मदतनीस या पदांची भरती प्रक्रिया प्रशासकीय कारणास्तव स्थगित करणे बाबत ची सूचना 

डेटाएंट्री ऑपरेटर व मदतनीस या पदांची भरती प्रक्रिया प्रशासकीय कारणास्तव स्थगित करणे बाबत ची सूचना

25/06/2024 10/07/2024 पहा (142 KB)
बुलढाणा जिल्ह्यतील कार्यान्वित आपले सरकार सेवा केंद्राची यादी -2023

बुलढाणा जिल्ह्यतील कार्यान्वित आपले सरकार सेवा केंद्राची यादी -2023

07/07/2023 07/07/2024 पहा (5 MB)
अनुकंपा धारक उमेदवारांची दिनांक 01 जानेवारी २०२३ रोजीची अंतिम सामाईक प्रतीक्षासूची .(गट-क आणि गट-ड)

अनुकंपा धारक उमेदवारांची दिनांक 01 जानेवारी २०२३ रोजीची अंतिम सामाईक प्रतीक्षा सूची .(गट-क आणि गट-ड)

03/10/2023 01/07/2024 पहा (4 MB)
महसूल विभागाची अनुकंपा धारक उमेदवाराची दि.01 जुलै 2023 रोजीची अंतिम जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणे बाबत(गत क व गत ड). 

महसूल विभागाची अनुकंपा धारक उमेदवाराची दि.01 जुलै 2023 रोजीची अंतिम जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणे बाबत(गत क व गत ड).

24/08/2023 30/06/2024 पहा (2 MB)
कंत्राटी पदभरती(बुलढाणा जिल्ह्यातील सिंचन प्रकल्पासाठी कंत्राटी तत्वावर सेवानिवृत्त वर्ग-२ अधिकारी कर्मचारी (भूसंपादन) नियुक्त करणेबाबत. 

कंत्राटी पदभरती(बुलढाणा जिल्ह्यातील सिंचन प्रकल्पासाठी कंत्राटी तत्वावर सेवानिवृत्त वर्ग-२ अधिकारी कर्मचारी (भूसंपादन) नियुक्त करणेबाबत.

07/06/2024 20/06/2024 पहा (340 KB)
महसूल विभागाची अनुकंपा धारक उमेदवारांची दि.01 जानेवरी 2024 रोजीची अंतिम प्रतीक्षासूची.

महसूल विभागाची अनुकंपा धारक उमेदवारांची दि.01 जानेवरी 2024 रोजीची अंतिम प्रतीक्षासूची.

17/05/2024 17/06/2024 पहा (1 MB)
तलाठी भरती २०२३ निवड यादी व प्रतिक्षा यादी जिल्हा बुलढाणा 

तलाठी भरती २०२३ निवड यादी व प्रतिक्षा यादी जिल्हा बुलढाणा

14/03/2024 15/06/2024 पहा (6 MB)
भारत निवडणूक आयोग प्रेस नोट – लोकसभा निवडणूक २०२४ 

भारत निवडणूक आयोग प्रेस नोट – लोकसभा निवडणूक २०२४ 

16/03/2024 10/06/2024 पहा (289 KB)
निवडणुकीची सूचना नमूना -१ 

निवडणुकीची सूचना नमूना -१

28/03/2024 09/06/2024 पहा (473 KB)
महाराष्ट्र शासन राजपत्र – लोकसभा निवडणूक २०२४

महाराष्ट्र  शासन राजपत्र – लोकसभा निवडणूक २०२४

28/03/2024 06/06/2024 पहा (688 KB)