बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
बुलढाणा जिल्ह्यातील सर्व शासकीय धान्य गोदामतील अन्नधान्याच्या हाताळनुकीसाठी हमाल कंत्राट निश्चित करणेबाबत ई निविदा सूचना व कार्यक्रम

बुलढाणा जिल्ह्यातील सर्व शासकीय धान्य गोदामतील अन्नधान्याच्या हाताळनुकीसाठी हमाल कंत्राट निश्चित करणेबाबत ई निविदा सूचना व कार्यक्रम

18/08/2023 18/09/2023 पहा (4 MB)
सन 2022-23 साठी जिल्हयातील सर्व वालुगटातून वाळू उत्खनन (Manually) व उत्खनन केलेल्या वाळूची वाळू डेपो निर्मिती व व्यवस्थापन करण्यासाठी निविदा.

सन 2022-23 साठी जिल्हयातील सर्व वालुगटातून वाळू उत्खनन (Manually) व उत्खनन केलेल्या वाळूची वाळू डेपो निर्मिती व व्यवस्थापन करण्यासाठी निविदा.

13/09/2023 18/09/2023 पहा (670 KB)
उपजिल्हाधिकारी भूसंपादण लघु सिंचन कामे,बुलढाणा यांचे करीत खाजगी वाहन भाडे तत्वावर घेण्यासाठी दर पत्रक मागविणेबाबत.

उपजिल्हाधिकारी भूसंपादण लघु सिंचन कामे,बुलढाणा यांचे करीत खाजगी वाहन भाडे तत्वावर घेण्यासाठी दर पत्रक मागविणेबाबत.

06/09/2023 14/09/2023 पहा (355 KB)
जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषदेवर अशासकीय सदस्यांची नियुक्ती करणेबाबत

जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषदेवर अशासकीय सदस्यांची नियुक्ती करणेबाबत

08/08/2023 07/09/2023 पहा (8 MB)
नवीन आपले सरकार सेवा केंद्रासाठी सर्व साधारण उमेदवारांची प्रारूप अपात्र यादी

नवीन आपले सरकार सेवा केंद्रासाठी सर्व साधारण उमेदवारांची प्रारूप अपात्र यादी

19/05/2023 31/08/2023 पहा (9 MB)
नवीन आपले सरकार सेवा केंद्रासाठी सर्व साधारण उमेदवारांची प्रारूप पात्र यादी

नवीन आपले सरकार सेवा केंद्रासाठी सर्व साधारण उमेदवारांची प्रारूप पात्र यादी

19/05/2023 31/08/2023 पहा (8 MB)
नवीन आपले सरकार सेवा केंद्रासाठी सर्व साधारण उमेदवारांची प्रारूप पात्र व अपात्र यादीचा जाहीरनामा

नवीन आपले सरकार सेवा केंद्रासाठी सर्व साधारण उमेदवारांची प्रारूप पात्र व अपात्र यादीचा जाहीरनामा

19/05/2023 31/08/2023 पहा (254 KB)
एक जिल्हा एक उत्पादन 

एक जिल्हा एक उत्पादन

28/07/2023 31/08/2023 पहा (1 MB)
महसूल विभागाची अनुकंपा धराक उमेडवारांची दिनांक 01 जुलै 2023 रोजीची प्रारूप जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणे बाबत. 

महसूल विभागाची अनुकंपा धराक उमेडवारांची दिनांक 01 जुलै 2023 रोजीची प्रारूप जेष्ठता यादी प्रसिद्ध करणे बाबत.

14/08/2023 31/08/2023 पहा (1 MB)
अनुकंपा धराक उमेदवारांची  तात्पुरती  सामाईक जेष्ठता यादी

अनुकंपा धराक उमेदवारांची  तात्पुरती  सामाईक जेष्ठता यादी

17/08/2023 31/08/2023 पहा (4 MB)