घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
माननीय विभागीय आयुक्त अमरावती विभागातील लवाद युनिटची भरती

माननीय विभागीय आयुक्त अमरावती विभागातील लवाद युनिटची भरती

02/07/2019 15/07/2019 पहा (4 MB)
तात्पुरत्या स्वरुपात पर्यायी वाहतुक व्यवस्था करणेकामी वाहतुकदारांकडून मागविण्यात येणारे दरपत्रक

तात्पुरत्या स्वरुपात पर्यायी वाहतुक व्यवस्था करणेकामी वाहतुकदारांकडून मागविण्यात येणारे दरपत्रक

05/07/2019 15/07/2019 पहा (877 KB)
चुनाव पाठशाळा (शिक्षण विभाग – जिल्हा परिषद) सार्वत्रिक निवडणूक बुलढाणा – 2019

चुनाव पाठशाळा (शिक्षण विभाग – जिल्हा परिषद) सार्वत्रिक निवडणूक बुलढाणा – 2019

10/04/2019 23/05/2019 पहा (9 MB)
लोणार व सिंदखेडराजा नगर परिषद सार्वजनिक निवडणूक 2019 अंतिम प्रभाग रचना आरक्षणासह

लोणार व सिंदखेडराजा नगर परिषद सार्वजनिक निवडणूक 2019 अंतिम प्रभाग रचना आरक्षणासह

07/01/2019 30/04/2019 पहा (1 MB)
नगर परिषद/नगर पंचायत क्षेत्र वगळता अन्य क्षेत्रातील अनधिकृत जाहिराती, घोषणा फलक, होर्डिंग्ज, पोस्टर्स यावर कारवाई करण्याच्या दृष्टीकोनातून तसेच अनधिकृत जाहिरीतीवर प्रतिबंध होण्याच्या दृष्टीकोनातुन जिल्हाधिकारी कार्यालय बुलडाणा व संबधीत तहसिल कार्यालय येथे नोडल अधिकारी यांची नियुक्ती बाबत जाहीर सुचना

नगर परिषद/नगर पंचायत क्षेत्र वगळता अन्य क्षेत्रातील अनधिकृत जाहिराती, घोषणा फलक, होर्डिंग्ज, पोस्टर्स यावर कारवाई करण्याच्या दृष्टीकोनातून तसेच अनधिकृत जाहिरीतीवर प्रतिबंध होण्याच्या दृष्टीकोनातुन जिल्हाधिकारी कार्यालय बुलडाणा व संबधीत तहसिल कार्यालय येथे नोडल अधिकारी यांची नियुक्ती बाबत जाहीर सुचना

16/04/2018 12/04/2019 पहा (2 MB)
सार्वत्रिक निवडणूक, नगर परिषद सिंदखेड राजा – 2019 च्या अंतिम मतदार यादी साठी जाहीर सुचना

सार्वत्रिक निवडणूक, नगर परिषद सिंदखेड राजा – 2019 च्या अंतिम मतदार यादी साठी जाहीर सुचना

21/02/2019 10/04/2019 पहा (158 KB)
सार्वत्रिक निवडणूक, नगर परिषद लोणार – 2019 च्या अंतिम मतदार यादी साठी जाहीर सुचना

सार्वत्रिक निवडणूक, नगर परिषद लोणार – 2019 च्या अंतिम मतदार यादी साठी जाहीर सुचना

21/02/2019 10/04/2019 पहा (134 KB)
बुलढाणा जिल्ह्यातील ७ विधानसभा मतदार संघामध्ये मतदार यादी व निवडणूक विषयक इतर छपाई करणेबाबतची ई-निविदाचे सविस्तर कार्यक्रमा बाबतचे शुद्धीपत्रक

बुलढाणा जिल्ह्यातील ७ विधानसभा मतदार संघामध्ये मतदार यादी व निवडणूक विषयक इतर छपाई करणेबाबतची ई-निविदाचे सविस्तर कार्यक्रमा बाबतचे शुद्धीपत्रक

01/03/2018 01/03/2019 पहा (1,012 KB)
बुलढाणा जिल्ह्यातील अतिरिक्त महा-ई-सेवा केंद (आपले सरकार) स्थापन करणेबाबतची THIRD VERIFICATION LIST-2 उमेदवारांची यादी

बुलढाणा जिल्ह्यातील अतिरिक्त महा-ई-सेवा केंद (आपले सरकार) स्थापन करणेबाबतची THIRD VERIFICATION LIST-2 उमेदवारांची यादी

01/03/2018 01/03/2019 पहा (988 KB)
राष्ट्रीय भूमी अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रमा अंतर्गत जून्या महसूली अभिलेखांचे स्कॅनिंग करण्यासाठी ई निविदा प्रक्रीये द्वारे, एजन्सीची निवड करणे बाबत

राष्ट्रीय भूमी अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रमा अंतर्गत जून्या महसूली अभिलेखांचे स्कॅनिंग करण्यासाठी ई निविदा प्रक्रीये द्वारे, एजन्सीची निवड करणे बाबत

01/03/2018 01/03/2019 पहा (1 MB)