बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
बुलढाणा जिल्ह्यातील सन 2022 मधील नवीन आपले सरकार सेवा केंद्राबाबत दुसरे शुद्धीपत्रक

बुलढाणा जिल्ह्यातील सन 2022 मधील नवीन आपले सरकार सेवा केंद्राबाबत दुसरे शुद्धीपत्रक

04/08/2022 24/08/2022 पहा (1 MB)
बुलढाणा जिल्ह्यातील सन 2022 मधील नवीन आपले सरकार सेवा केंद्राबाबत पहिले शुद्धीपत्रक

बुलढाणा जिल्ह्यातील सन 2022 मधील नवीन आपले सरकार सेवा केंद्राबाबत पहिले शुद्धीपत्रक

11/07/2022 15/08/2022 पहा (3 MB)
नगर परिषद निवडणूक – 2022

नगर परिषद निवडणूक – 2022

  1. बुलडाणा नगर परिषद – परिशिष्ट व नकाशा
  2. देऊळगांवराजा नगर परिषद – परिशिष्ट व नकाशा
  3. मेहकर नगर परिषद – परिशिष्ट व नकाशा
  4. मलकापूर नगर परिषद – परिशिष्ट व नकाशा
  5. नांदुरा नगर परिषद – परिशिष्ट व नकाशा
  6. खामगाव नगर परिषद – परिशिष्ट व नकाशा
  7. शेगाव नगर परिषद – परिशिष्ट व नकाशा
  8. जळगांव जामोद नगर परिषद – परिशिष्ट व नकाशा
27/07/2022 09/08/2022 पहा (1 MB)
जिल्हा परिषद व त्या अंतर्गत पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुका मतदार यादी कार्यक्रम-2022

जिल्हा परिषद व त्या अंतर्गत पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुका मतदार यादी कार्यक्रम-2022

22/07/2022 27/07/2022 पहा (512 KB)
बुलढाणा जिल्ह्यातील सन 2022 मधील नवीन आपले सरकार सेवा केंद्राबाबतचे शुद्धीपत्रक

बुलढाणा जिल्ह्यातील सन 2022 मधील नवीन आपले सरकार सेवा केंद्राबाबतचे शुद्धीपत्रक

01/06/2022 30/06/2022 पहा (436 KB)
अमरावती विभागातून जाणारा (हिंदूहृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग )समृद्धी महामार्ग -नागपूर-मुंबई शिघ्रसंचार द्रुतगती मार्गाकरिता संपादनासाठी अधिसूचना जमिनीच्या नुकसान भरपाई म्हणून देय असलेली रक्कम ठरविण्यासाठी मा.विभागीय आयुक्त अमरावती यांचेकरिता “लवाद युनिट”करीता जाहीरात

अमरावती विभागातून जाणारा (हिंदूहृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग )समृद्धी महामार्ग -नागपूर-मुंबई शिघ्रसंचार द्रुतगती मार्गाकरिता संपादनासाठी अधिसूचना जमिनीच्या नुकसान भरपाई म्हणून देय असलेली रक्कम ठरविण्यासाठी मा.विभागीय आयुक्त अमरावती यांचेकरिता “लवाद युनिट”करीता जाहीरात

09/06/2022 24/06/2022 पहा (1 MB)
नगर परिषद निवडणूक

नगर परिषद निवडणूक

10/06/2022 20/06/2022 पहा (204 KB)
जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकासाठी मतदार यादी छपाई साठी प्रिंटीग करणेबाबत

जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकासाठी मतदार यादी छपाई साठी प्रिंटीग करणेबाबत

20/05/2022 03/06/2022 पहा (4 MB)
राष्ट्रीय मतदार जागृती स्पर्धा – 2022

राष्ट्रीय मतदार जागृती स्पर्धा – 2022

सदर स्पर्धेत सहभागी होण्याकरिता येथे क्लिक करा

24/02/2022 31/03/2022 पहा (4 MB)
बुलढाणा जिल्ह्यातील रेती लिलाव सन 2021-22 करीता पाचवी ई-निविदा

बुलढाणा जिल्ह्यातील रेती लिलाव सन 2021-22 करीता पाचवी ई-निविदा

25/02/2022 31/03/2022 पहा (878 KB)