घोषणा

शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
ई-ग्रंथालयामध्ये विद्यार्थांना प्रवेश देण्याकरिता ऑफलाइन अर्ज मागविण्याबाबत अटी व शर्ती बाबत माहिती, जाहीरात व अर्जाचा नमुना

ई-ग्रंथालयामध्ये विद्यार्थांना प्रवेश देण्याकरिता ऑफलाइन अर्ज मागविण्याबाबत अटी व शर्ती बाबत माहिती, जाहीरात व अर्जाचा नमुना

07/12/2018 07/02/2019 डाउनलोड (408 KB)
बोंड अळी च्या नुकसानपोटी बाधितांना अनुदान वाटप केल्या बाबतची यादी

बोंड अळी च्या नुकसानपोटी बाधितांना अनुदान वाटप केल्या बाबतची यादी

29/09/2018 31/01/2019
पालकमंत्री पाणंद रस्ते योजना 2018-19 करीता यंत्रधारकांचे पॅनल बाबत

पालकमंत्री पाणंद रस्ते योजना 2018-19 करीता यंत्रधारकांचे पॅनल बाबत

23/01/2019 30/01/2019 डाउनलोड (3 MB)
कृषि तंत्रज्ञान व्यवस्थापन यंत्रणा (आत्मा) बुलढाणा मध्ये परंपरागत कृषि विकास योजना (सेंद्रिय शेती) अंतर्गत प्रादेशिक परिषद निवडीसाठी स्वारस्याची अभिव्यक्ती मागविणेबाबत

कृषि तंत्रज्ञान व्यवस्थापन यंत्रणा (आत्मा) बुलढाणा मध्ये परंपरागत कृषि विकास योजना (सेंद्रिय शेती) अंतर्गत प्रादेशिक परिषद निवडीसाठी स्वारस्याची अभिव्यक्ती मागविणेबाबत

21/01/2019 28/01/2019 डाउनलोड (3 MB)
कृषि तंत्रज्ञान व्यवस्थापन यंत्रणा (आत्मा) बुलढाणा मध्ये गट प्राशिक्षणाकरिता स्वारस्याची अभिव्यक्ती मागविणेबाबत

कृषि तंत्रज्ञान व्यवस्थापन यंत्रणा (आत्मा) बुलढाणा मध्ये गट प्राशिक्षणाकरिता स्वारस्याची अभिव्यक्ती मागविणेबाबत

21/01/2019 28/01/2019 डाउनलोड (3 MB)
सिगरेट व अन्य तंबाखू उत्पादने (जाहिरात प्रतिबंध आणि व्यापार, वाणिज्य, उत्पादन, पुरवठा आणि वितरण विनियमन) अधिनियम, 2003

सिगरेट व अन्य तंबाखू उत्पादने (जाहिरात प्रतिबंध आणि व्यापार, वाणिज्य, उत्पादन, पुरवठा आणि वितरण विनियमन) अधिनियम, 2003

12/04/2018 31/12/2018 डाउनलोड (234 KB)
शासन निर्णय क्रमांक मानस 1716 प्र.क्र.517/39,19.01.2018 अंतर्गत अधिसूचना करण्यात आलेली बुलडाणा जिल्हातील तालुकानिहाय ,आपले सरकार सेवा केंद्राची यादी

शासन निर्णय क्रमांक मानस 1716 प्र.क्र.517/39,19.01.2018 अंतर्गत अधिसूचना करण्यात आलेली बुलडाणा जिल्हातील तालुकानिहाय ,आपले सरकार सेवा केंद्राची यादी

21/03/2018 31/12/2018 डाउनलोड (2 MB)
बुलढाणा नगर परिषदेच्या पोट निवडणुकीसाठी प्रभाग क्रमांक 12 ची प्रारूप मतदार यादी

बुलढाणा नगर परिषदेच्या पोट निवडणुकीसाठी प्रभाग क्रमांक 12 ची प्रारूप मतदार यादी

19/12/2018 24/12/2018
लोणार व सिंदखेडराजा नगर परिषद सार्वजनीक निवडणूक – 2019 करीता प्रारूप प्रभाग रचना आरक्षणासह माहिती बाबत

लोणार व सिंदखेडराजा नगर परिषद सार्वजनीक निवडणूक – 2019 करीता प्रारूप प्रभाग रचना आरक्षणासह माहिती बाबत

14/12/2018 21/12/2018 डाउनलोड (1 MB)
बुलढाणा प्रादेशिक योजने अंतर्गत विकास केंद्र व झालर क्षेत्रांचे प्रस्तावित जमीन वापर नकाशे बाबत

बुलढाणा प्रादेशिक योजने अंतर्गत विकास केंद्र व झालर क्षेत्रांचे प्रस्तावित जमीन वापर नकाशे बाबत

04/12/2018 12/12/2018 डाउनलोड (2 MB)