बंद

घोषणा

घोषणा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
बुलढाणा जिल्ह्यातील सन 2019-21 योग्य वाळूघाटांचा पर्यावरण आराखडा

बुलढाणा जिल्ह्यातील सन 2019-21 योग्य वाळूघाटांचा पर्यावरण आराखडा

23/06/2020 30/09/2021 पहा (1 MB)
बुलढाणा जिल्ह्यातील नगरपरिषद / नगरपंचायत मधील अनुकंपा प्रतिक्षा यादी

बुलढाणा जिल्ह्यातील नगरपरिषद / नगरपंचायत मधील अनुकंपा प्रतिक्षा यादी

03/09/2021 17/09/2021 पहा (3 MB)
विशेष सहाय्यक सरकारी अभियोक्तासाठी पात्र / अपात्र यादी

विशेष सहाय्यक सरकारी अभियोक्तासाठी पात्र / अपात्र यादी

24/08/2021 10/09/2021 पहा (8 MB)
022 बुलडाणा विधानसभा मतदारसंघ तालुका मोताळा मधील मतदार यादीमध्ये छायाचित्र व इपीक नंबर नसलेल्या मतदारांची यादी

022 बुलडाणा विधानसभा मतदारसंघ तालुका मोताळा मधील मतदार यादीमध्ये छायाचित्र व इपीक नंबर नसलेल्या मतदारांची यादी

04/06/2021 04/07/2021 पहा (1 MB)
बुलढाणा जल्ह्यातील खाजगी कोविड रुग्णालयाचे तपासणी करिता नियुक्त करण्यात आलेल्या ऑडीटर ची माहिती

बुलढाणा जल्ह्यातील खाजगी कोविड रुग्णालयाचे तपासणी करिता नियुक्त करण्यात आलेल्या ऑडीटर ची माहिती

10/05/2021 30/06/2021 पहा (5 MB)
22-बुलडाणा विधानसभा मतदारसंघ मधील मतदार यादीमध्ये छायाचित्र व इपीक नंबर नसलेल्या मतदारांची यादी

22-बुलडाणा विधानसभा मतदारसंघ मधील मतदार यादीमध्ये छायाचित्र व इपीक नंबर नसलेल्या मतदारांची यादी

06/04/2021 13/04/2021 पहा (1,022 KB)
बुलडाणा तालुक्यातील 023 चिखली विधानसभा मतदार संघातील मतदार यादीत फोटो व इपीक नंबर नसलेल्या मतदारांची यादी

बुलडाणा तालुक्यातील 023 चिखली विधानसभा मतदार संघातील मतदार यादीत फोटो व इपीक नंबर नसलेल्या मतदारांची यादी

06/04/2021 13/04/2021 पहा (689 KB)
सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता यांचे नियुक्ती बाबत जाहीर सूचना व अर्जाचा नमुना

सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता यांचे नियुक्ती बाबत जाहीर सूचना व अर्जाचा नमुना

24/03/2021 05/04/2021 पहा (3 MB)
बुलढाणा जिल्ह्यातील कृषि निविष्ठा विक्रेते यांच्या करिता कृषि विस्तार सेवा पदविका (DAESI) अभ्यासक्रमाकरिता करावयाचे अर्ज

बुलढाणा जिल्ह्यातील कृषि निविष्ठा विक्रेते यांच्या करिता कृषि विस्तार सेवा पदविका (DAESI) अभ्यासक्रमाकरिता करावयाचे अर्ज

22/03/2021 26/03/2021 पहा (2 MB)
023 चिखली विधानसभा मतदार संघ मधील मतदार यादीत फोटो व इपीक नंबर नसलेल्या मतदारांची यादी

023 चिखली विधानसभा मतदार संघ मधील मतदार यादीत फोटो व इपीक नंबर नसलेल्या मतदारांची यादी

05/02/2021 25/02/2021 पहा (916 KB)