बंद

भरती

भरती
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
विशेष सहाय्यक सरकारी अभियोक्तासाठी पात्र / अपात्र यादी

विशेष सहाय्यक सरकारी अभियोक्तासाठी पात्र / अपात्र यादी

24/08/2021 10/09/2021 पहा (8 MB)
सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता यांचे नियुक्ती बाबत जाहीर सूचना व अर्जाचा नमुना

सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता यांचे नियुक्ती बाबत जाहीर सूचना व अर्जाचा नमुना

24/03/2021 05/04/2021 पहा (3 MB)
कंत्राटी पद्धतीने वैद्यकीय अधिकारी (एम.बी.बी.एस/पी.जी अर्हताधारक) पदभरती जाहिरात

कंत्राटी पद्धतीने वैद्यकीय अधिकारी (एम.बी.बी.एस/पी.जी अर्हताधारक) पदभरती जाहिरात

23/09/2020 31/03/2021 पहा (259 KB)
बुलढाणा जिल्ह्यातील कृषि निविष्ठा विक्रेते यांच्या करिता कृषि विस्तार सेवा पदविका (DAESI) अभ्यासक्रमाकरिता करावयाचे अर्ज

बुलढाणा जिल्ह्यातील कृषि निविष्ठा विक्रेते यांच्या करिता कृषि विस्तार सेवा पदविका (DAESI) अभ्यासक्रमाकरिता करावयाचे अर्ज

22/03/2021 26/03/2021 पहा (2 MB)
आत्मनिर्भर भारत पॅकेज अंतर्गत प्रधानमंत्री सुक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना (PMFME) केंद्र पुरस्कृत योजनेअंतर्गत राज्य नोडल एजन्सीच्या वतीने जिल्हास्तरावर लाभार्थांना पाठपुरावा / हाताळणी सहाय्य देण्यासाठी संसाधन व्यक्तीची (Panel of Resource Person) नामिकासुची तयार करणेबाबत जाहिरात

आत्मनिर्भर भारत पॅकेज अंतर्गत प्रधानमंत्री सुक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना (PMFME) केंद्र पुरस्कृत योजनेअंतर्गत राज्य नोडल एजन्सीच्या वतीने जिल्हास्तरावर लाभार्थांना पाठपुरावा / हाताळणी सहाय्य देण्यासाठी संसाधन व्यक्तीची (Panel of Resource Person) नामिकासुची तयार करणेबाबत जाहिरात

25/01/2021 01/02/2021 पहा (57 KB)
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान बुलढाणा अंतर्गत विविध पदभरती बाबत जाहिरात

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान बुलढाणा अंतर्गत विविध पदभरती बाबत जाहिरात

10/08/2020 18/08/2020 पहा (2 MB)
जिल्हा ग्राहक संरक्षक परिषदेवरील अशासकीय सदस्याची नियुक्ती करणेबाबत जाहिरात

जिल्हा ग्राहक संरक्षक परिषदेवरील अशासकीय सदस्याची नियुक्ती करणेबाबत जाहिरात

01/07/2020 30/07/2020 पहा (2 MB)
तलाठी महापरीक्षा 2019 अंतिम निवड व प्रतीक्षा यादी जिल्हा बुलढाणा

तलाठी महापरीक्षा 2019 अंतिम निवड व प्रतीक्षा यादी जिल्हा बुलढाणा

01/01/2020 30/06/2020 पहा (5 MB)
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान बुलढाणा अंतर्गत पदभरती जाहिरात व अर्जाचा नमुना

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान बुलढाणा अंतर्गत पदभरती जाहिरात व अर्जाचा नमुना

10/06/2020 30/06/2020 पहा (919 KB)
विभागीय आयुक्‍त अमरावती यांचे आस्‍थापनेवरील निम्‍नश्रेणी लघुलेखक (मराठी) पदभरती

विभागीय आयुक्‍त अमरावती यांचे आस्‍थापनेवरील निम्‍नश्रेणी लघुलेखक (मराठी) पदभरती

27/12/2019 20/06/2020 पहा (1 MB)