बंद

रुग्णालये

उप जिल्हा रुग्णालय मलकापुर

उपजिल्हा रुग्णालय मलकापूर, तालुका मलकापूर जि. बुलढाणा शासकीय रुग्णवाहिका : 2 महाराष्ट्र आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा 108 रुग्णवाहिका : 1
ईमेल : mssdhmalkapur[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 7267222443

उपजिल्हा रुग्णालय शेगांव

उपजिल्हा रुग्णालय शेगाव, तालुका शेगाव जि. बुलढाणा शासकीय रुग्णवाहिका: 3 महाराष्ट्र आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा 108 रुग्णवाहिका : 1
ईमेल : saibai_mote[at]rediffmail[dot]com
दूरध्वनी : 7265252020

ग्रामिण रूग्णालय, देऊळगाव मही

ग्रामिण रूग्णालय, देऊळगाव मही,तालुका देऊळगाव राजा जि. बुलढाणा शासकीय रुग्णवाहिका : 1 महाराष्ट्र आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा 108 रुग्णवाहिका : 0
ईमेल : msrhdmahi[at]rediffmail[dot]com
दूरध्वनी : 7261263752

ग्रामीण रुग्णालय चिखली

ग्रामीण रुग्णालय चिखली, तालुका चिखली जिल्हा बुलढाणा शासकीय रुग्णवाहिका : 1 महाराष्ट्र आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा 108 रुग्णवाहिका : 1
ईमेल : msrhchikhali[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 7264243353

ग्रामीण रुग्णालय जळगाव जामोद

ग्रामीण रुग्णालय जळगाव जामोद, तालुका जळगाव जामोद जिल्हा बुलढाणा शासकीय रुग्णवाहिका : 1 महाराष्ट्र आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा 108 रुग्णवाहिका : 1
ईमेल : shp_jalgaonjamod[at]rediffmail[dot]com
दूरध्वनी : 7266224022

ग्रामीण रुग्णालय देऊळगांव राजा

ग्रामीण रुग्णालय, देऊळगाव राजा, तालुका देऊळगाव राजा जिल्हा बुलढाणा शासकीय रुग्णवाहिका : 1 महाराष्ट्र आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा 108 रुग्णवाहिका : 1
ईमेल : ictcrhdeulgaonraja[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 7261232093

ग्रामीण रुग्णालय धाड

ग्रामीण रुग्णालय धाड, तालुका जिल्हा बुलढाणा शासकीय रुग्णवाहिका : 1 महाराष्ट्र आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा 108 रुग्णवाहिका : 1
ईमेल : rhdhad[at]rediffmail[dot]com
दूरध्वनी : 7262265219

ग्रामीण रुग्णालय बीबी

ग्रामीण रुग्णालय बीबी, तालुका लोणार जिल्हा बुलढाणा शासकीय रुग्णवाहिका : 1 महाराष्ट्र आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा 108 रुग्णवाहिका : 1
ईमेल : rh[dot]bibi1[at]rediffmail[dot]com
दूरध्वनी : 7260271468

ग्रामीण रुग्णालय मेहकर

ग्रामीण रुग्णालय मेहकर, तालुका मेहकर जिल्हा बुलढाणा शासकीय रुग्णवाहिका : 1 महाराष्ट्र आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा 108 रुग्णवाहिका : 1
ईमेल : rhmehkar[at]gmail[dot]com
दूरध्वनी : 7268224109

ग्रामीण रुग्णालय मोताळा

ग्रामीण रुग्णालय मोताळा, तालुका मोताळा जिल्हा बुलढाणा शासकीय रुग्णवाहिका : 1 महाराष्ट्र आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा 108 रुग्णवाहिका : 1
ईमेल : rh_motala[at]rediffmail[dot]com
दूरध्वनी : 7267245250