बंद

शासकिय विश्रामगृह

विश्राम गृह,खामगांव

वामन नगर,चित्रकला महाविद्यालया जवळ,खामगांव

ईमेल : Khamgaon[dot]ee[at]mahapwd[dot]com
दूरध्वनी : 07263254897
श्रेणी / प्रकार: शासकीय

विश्राम भवन,खामगांव

वामन नगर,रेल्वेगेट जवळ,खामगांव

ईमेल : Khamgaon[dot]ee[at]mahapwd[dot]com
दूरध्वनी : 07263254897
श्रेणी / प्रकार: शासकीय

विश्राम भवन,शेगांव

रेल्वे स्टेशन जवळ,खामगांव रोड,शेगांव

ईमेल : Khamgaon[dot]ee[at]mahapwd[dot]com
दूरध्वनी : 07263254897
श्रेणी / प्रकार: शासकीय

विश्रामगृह संग्रामपूर

संग्रामपूर

ईमेल : Khamgaon[dot]ee[at]mahapwd[dot]com
श्रेणी / प्रकार: शासकीय

विश्रामगृह,जळगांव जामोद

सा.बां.उपविभाग परिसर,जळगांव जामोद

ईमेल : Khamgaon[dot]ee[at]mahapwd[dot]com
दूरध्वनी : 07263254897
श्रेणी / प्रकार: शासकीय

विश्रामगृह,नांदूरा

खामगांव रोड,नांदूरा

ईमेल : Khamgaon[dot]ee[at]mahapwd[dot]com
दूरध्वनी : 07263254897
श्रेणी / प्रकार: शासकीय

विश्रामगृह,मलकापूर

तहसिलक कार्यालयाजवळ,मलकापूर

ईमेल : Khamgaon[dot]ee[at]mahapwd[dot]com
दूरध्वनी : 07263254897
श्रेणी / प्रकार: शासकीय

शासकिय विश्रामगृह चिखली जुने विश्रामगृह / तारा

उपविभागीय अभियंता सा. बां. उपविभाग, चिखली कार्यालय परिसा पाण्याच्या टाकीजवळ चिखली जि. बुलडाणा

ईमेल : buldhana2[dot]de[at]mahapwd[dot]com
दूरध्वनी : 7264244946

शासकिय विश्रामगृह दे.राजा / सिं.राजा

उपविभागीय अभियंता सा. बां. उपविभाग, कार्यालय परिसर दे. राजा. जि. बुलडाणा

ईमेल : deulgaonraja[dot]de[at]mahapwd[dot]com
दूरध्वनी : 7261232132

शासकिय विश्रामगृह बुलडाणा, एलोरा, अजिंठा, विसावा

शासकिय विश्रामगृह बुलडाणा

ईमेल : buldhana1[dot]de[at]mahapwd[dot]com
दूरध्वनी : 07264244946
वेबसाइट दुवा : https://www.mahapwd.com