बंद

निविदा

निविदा
शीर्षक वर्णन प्रारंभ दिनांक अंतिम दिनांक संचिका
बुलढाणा जिल्ह्यातील दुसऱ्या टप्प्यातील 14 घाटांपैकी उर्वरित 8 रेती घाटांचा लिलाव सन 2020-21 बाबत

बुलढाणा जिल्ह्यातील दुसऱ्या टप्प्यातील 14 घाटांपैकी उर्वरित 8 रेती घाटांचा लिलाव सन 2020-21 बाबत

15/03/2021 31/03/2021 पहा (5 MB)
बुलढाणा जिल्ह्यातील दुसऱ्या टप्प्यातील 14 घाटांचे रेती लिलाव सन 2020-21 बाबत

बुलढाणा जिल्ह्यातील दुसऱ्या टप्प्यातील 14 घाटांचे रेती लिलाव सन 2020-21 बाबत

15/02/2021 15/03/2021 पहा (5 MB)
बुलढाणा जिल्ह्यातील पहिल्या टप्प्यातील 12 घाटांचे रेती लिलाव सन 2020-21 बाबत

बुलढाणा जिल्ह्यातील पहिल्या टप्प्यातील 12 घाटांचे रेती लिलाव सन 2020-21 बाबत

05/01/2021 31/01/2021 पहा (6 MB)
बुलढाणा जिल्ह्यातील वाळुगटांना पर्यावरण अनुमती प्राप्त करणेकरीता पर्यावरण सल्लागार यांची नियुक्ती करणेबाबची निविदा

बुलढाणा जिल्ह्यातील वाळुगटांना पर्यावरण अनुमती प्राप्त करणेकरीता पर्यावरण सल्लागार यांची नियुक्ती करणेबाबची निविदा

27/12/2019 04/01/2020 पहा (976 KB)
सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत बुलढाणा जिल्ह्यातील सर्व शासकीय धान्य गोदामातील अन्नधान्याच्या हाताळनुकीसाठी हमाल कंत्राट निश्चित करणेबाबत ई-निविदा

सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत बुलढाणा जिल्ह्यातील सर्व शासकीय धान्य गोदामातील अन्नधान्याच्या हाताळनुकीसाठी हमाल कंत्राट निश्चित करणेबाबत ई-निविदा

26/11/2019 17/12/2019 पहा (3 MB)
सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत बुलढाणा जिल्ह्यातील सर्व शासकीय धान्य गोदामातील अन्नधान्याच्या हाताळनुकीसाठी हमाल कंत्राट निश्चित करणेबाबत ई-निविदा चे शुद्धीपत्रक

सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत बुलढाणा जिल्ह्यातील सर्व शासकीय धान्य गोदामातील अन्नधान्याच्या हाताळनुकीसाठी हमाल कंत्राट निश्चित करणेबाबत ई-निविदा चे शुद्धीपत्रक

26/11/2019 17/12/2019 पहा (34 KB)
सुधारित धान्य वितरण पद्धतीनुसार अन्नधान्य व इतर जीवनावश्यक वस्तुंची वाहतुक व गोदामस्तरावरील हाताळणूक करून त्या रास्तभाव दुकानात पोहोच करण्यासाठीचे कंत्राट निश्चित करण्याबाबत निविदा सुचना

सुधारित धान्य वितरण पद्धतीनुसार अन्नधान्य व इतर जीवनावश्यक वस्तुंची वाहतुक व गोदामस्तरावरील हाताळणूक करून त्या रास्तभाव दुकानात पोहोच करण्यासाठीचे कंत्राट निश्चित करण्याबाबत निविदा सुचना

07/09/2019 20/09/2019 पहा (9 MB)
मा. जिल्हाधिकारी बुलढाणा यांचे अधिनस्त असलेल्या वाहनांचा लिलाव बाबत जाहिरात

मा. जिल्हाधिकारी बुलढाणा यांचे अधिनस्त असलेल्या वाहनांचा लिलाव बाबत जाहिरात

20/08/2019 31/08/2019 पहा (2 MB)
रेती लिलाव सन 2018-19 मधील बुलढाणा जिल्ह्यातील रेतीघाटाचा ई निविदा नि ई लिलाव कार्यक्रम

रेती लिलाव सन 2018-19 मधील बुलढाणा जिल्ह्यातील रेतीघाटाचा ई निविदा नि ई लिलाव कार्यक्रम

28/06/2019 15/07/2019 पहा (8 MB)
रेती लिलाव सन 2018-19 मधील बुलढाणा जिल्ह्यातील रेतीघाटाचा ई निविदा नि ई लिलाव कार्यक्रम मध्ये शुद्धीपत्रक

रेती लिलाव सन 2018-19 मधील बुलढाणा जिल्ह्यातील रेतीघाटाचा ई निविदा नि ई लिलाव कार्यक्रम मध्ये शुद्धीपत्रक

28/06/2019 15/07/2019 पहा (3 MB)